Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Financial Cycles Nature and its Role in the Crisis Processes Development

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Usik, I.A.
dc.date.accessioned 2016-11-24T17:32:50Z
dc.date.available 2016-11-24T17:32:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Financial Cycles Nature and its Role in the Crisis Processes Development / I.A. Usik // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 4 (42). — С. 100-104. — Бібліогр.: 23 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109325
dc.description.abstract The essence of financial cycles and features of their display: a longer period in comparison with the economic cycles, following the phase of the crisis after the cycle peak, more severe recession. Identified key indicators of the financial cycle: credit composes (the ratio of loans to GDP, the growth rate of credit resources, the ratio of credit to the assets of the banking system) and the dynamics of real estate prices. The dynamics of these manifestations in Ukraine indicators and directions to minimize the impact of the financial cycle. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто сутність фінансових циклів і особливості їх прояву: більш тривалий період порівняно з економічними циклами, проходження фази кризи слідом за піком циклу, більш важкий характер рецесії. Виявлено ключові індикатори фінансового циклу: кредитна складова (відношення кредитів до ВВП, темп зростання кредитних ресурсів, відношення обсягу кредитних ресурсів до активів банківської системи) і динаміка цін на нерухомість. Проаналізовано динаміку прояви даних індикаторів в Україні та запропоновано напрями мінімізації впливу фінансової циклу. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены сущность финансовых циклов и особенности их проявления: более длительный период в сравнении с экономическими циклами, следование фазы кризиса вслед за пиком цикла, более тяжелый характер рецессии. Выявлены ключевые индикаторы финансового цикла: кредитная составляющая (отношение кредитов к ВВП, темп роста кредитных ресурсов, отношение объема кредитных ресурсов к активам банковской системы) и динамика цен на недвижимость. Проанализирована динамика проявления данных индикаторов в Украине и предложены направления минимизации влияния финансового цикла. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Finance uk_UA
dc.title Financial Cycles Nature and its Role in the Crisis Processes Development uk_UA
dc.title.alternative Природа фінансових циклів та їх роль в розвитку кризових явищ uk_UA
dc.title.alternative Природа финансовых циклов и их роль в развитии кризисных процессов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.01:338.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис