Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The Use of Typological Research in the System of Internal Financial Monitoring

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Akimova, O.V.
dc.date.accessioned 2016-11-24T17:32:07Z
dc.date.available 2016-11-24T17:32:07Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation The Use of Typological Research in the System of Internal Financial Monitoring / O.V. Akimova // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 4 (42). — С. 93-99. — Бібліогр.: 13 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109324
dc.description.abstract The article considers the possibility of using the advanced experience in the sphere of combating and prevention the legalization of income obtained from crime by the national system of financial monitoring of Ukraine with the help of typological studies, which are being developed by the international organizations, first of all, such as the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), and its regional Eurasian Group (ЕAG). The use of typologies allows to respond promptly to illegal financial operations and identify the additional criteria of classifying them to the category of dubious. uk_UA
dc.description.abstract В статті розглянуті можливості використання провідного досвіду у сфері протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, національною системою фінансового моніторингу України за допомогою типологічних досліджень, які розробляються міжнародними організаціями, перш за все, такими як Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - ФАТФ (FATF) та її регіональною Євразійською групою - ЄАГ (ЕAG). Використання типологій дозволяє оперативно реагувати на незаконні фінансові операції і виявляти додаткові критерії віднесення їх до сумнівних. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены возможности использования ведущего опыта в сфере противодействия и предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, национальной системой финансового мониторинга Украины с помощью типологических исследований, которые разрабатываются международными организациями, прежде всего, такими как Группа разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег - ФАТФ (FATF) и ее региональной евразийской группой - ЕАГ (ЕAG). Использование типологий позволяет оперативно реагировать на незаконные финансовые операции и обнаруживать дополнительные критерии отнесения их к сомнительным. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Finance uk_UA
dc.title The Use of Typological Research in the System of Internal Financial Monitoring uk_UA
dc.title.alternative Використання типологічних досліджень в системі внутрішнього фінансового моніторингу uk_UA
dc.title.alternative Использование типологических исследований в системе внутреннего финансового мониторинга uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.225.67


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис