Показати простий запис статті

dc.contributor.author Bessonova, S.I.
dc.date.accessioned 2016-11-24T17:29:20Z
dc.date.available 2016-11-24T17:29:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Non-Negotiable Assets Accounting and Analysis of their Status / S.I. Bessonova // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 4 (42). — С. 90-92. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109323
dc.description.abstract In the article studied were the status of fixed assets in Ukraine. The problems of fixed assets, their modernization, repairs and depreciation. Recommendations were given with the objective of clarification of the classification of fixed assets, detailed accounting, control and analysis of non-current assets, as well as the results of the use of innovative products. uk_UA
dc.description.abstract У статті проведено дослідження стану основних засобів в Україні. Розглянуто питання обліку основних засобів, їх модернізації, ремонту та амортизації. Запропоновано рекомендації щодо уточнення класифікації основних засобів, деталізації обліку, контролю і аналізу стану необоротних активів, а також результатів використання інноваційної продукції. uk_UA
dc.description.abstract В статье проведены исследования состояния основных средств в Украине. Рассмотрены вопросы учета основных средств, их модернизации, ремонта и амортизации. Предложены рекомендации по уточнению классификации основных средств, детализации учета, контроля и анализа состояния необоротных активов, а также результатов использования инновационной продукции. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Finance uk_UA
dc.title Non-Negotiable Assets Accounting and Analysis of their Status uk_UA
dc.title.alternative Облік необоротних активів і аналіз їх стану uk_UA
dc.title.alternative Учет необоротных активов и анализ их состояния uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 658.034:330.142.211.4


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис