Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Set-off as a Means for Extinguishing Financial (Public) Obligations in the Republic of Bulgaria

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Dimitrov, P.V.
dc.date.accessioned 2016-11-24T17:27:44Z
dc.date.available 2016-11-24T17:27:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Set-off as a Means for Extinguishing Financial (Public) Obligations in the Republic of Bulgaria / P.V. Dimitrov // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 4 (42). — С. 76-81. — Бібліогр.: 16 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109321
dc.description.abstract The widely spread monetary character of financial receivables and obligations allows the use of the legal concept of set-off in financial law as well. This article considers the influence of the specificities of regulated public relations and the sovereign method applied in financial law on the requirements and the conditions for the use of set-off for the purposes of the discharge of financial receivables and obligations.This article analyses the general and the special legal framework regulating the requirements and the conditions for the use of set-off for the purposes of the discharge of financial receivables and obligations. It considers different cases where the set-off of financial receivables and obligations is allowed - set-off by revenue organs, set-off by the organ competent to determine the financial obligation, set-off during an enforcement procedure, as well set-off of financial receivables and obligations in accordance with certain special laws.A particular attention is given to the sovereign act on the basis of which the set-off of financial receivables and obligations is performed - the set-off act, as well as the organs competent for its issuance. uk_UA
dc.description.abstract Широковідомий монетарний характер фінансової заборгованості і зобов'язань надає можливість застосування юридичного інституту заліку також і в фінансовому праві. Розглядається вплив специфіки отрегульованих суспільних відносин і застосовуваного незалежного методу у фінансовому праві на вимоги і умови для використання заліку з метою сплати фінансової дебіторської заборгованісті і зобов'язань.Проаналізовано загальна і спеціальна правові основи вимог і умов, при яких можливе погашення на основі заліку фінансових заборгованостей і зобов'язань. Розглянуто окремі гіпотези, в яких допущено залік фінансової заборгованості і зобов'язань державними органами, залік органом, в компетенції якого перебуває встановлення фінансового обов'язка, залік в процесі здійснення примусового виконання, а також залік фінансової заборгованості і зобов'язань в порядку спеціальних законів. Особливу увагу приділено акту, на основі якого здійснюється залік фінансової заборгованості і зобов'язань, а також компетентним органам видачі. uk_UA
dc.description.abstract Широко распространенный монетарный характер финансовой задолженности и обязательств предоставляет возможность применения юридического института зачета также и в финансовом праве. Рассматривается влияние специфики отрегулированных общественных отношений и применяемого независимого метода в финансовом праве на требования и условия для использования зачета в целях уплаты финансовой дебиторской задолженности и обязательств.Проанализированы общая и специальная правовые основы требований и условий, при которых возможно погашение на основе зачета финансовых задолженностей и обязательств. Рассмотрены отдельные гипотезы, в которых допущен зачет финансовой задолженности и обязательств государственными органами, зачет органом, в компетенции которого находится установление финансовой обязанности, зачет в процессе осуществления принудительного выполнения, а также зачет финансовой задолженности и обязательств в порядке специальных законов. Особое внимание уделено акту, на основе которого осуществляется зачет финансовой задолженности и обязательств, а также компетентным органам выдачи. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Finance uk_UA
dc.title Set-off as a Means for Extinguishing Financial (Public) Obligations in the Republic of Bulgaria uk_UA
dc.title.alternative Залік як засіб погашення публічних фінансових зобов'язання в Республіки Болгарія uk_UA
dc.title.alternative Зачет как средство погашения публичных финансовых обязательства в Республики Болгария uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.22+336.275(497.2)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис