Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kovalova, O.
dc.contributor.author Gavrysh, O.
dc.date.accessioned 2016-11-24T17:14:57Z
dc.date.available 2016-11-24T17:14:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation School Social Educators’ Group Work in Germany / O. Kovalova, O. Gavrysh // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 4 (42). — С. 52-54. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109317
dc.description.abstract In the article the group work at German schools as a form and as a method is carried out. The authors also marks out the peculiarities of using of group forms and main methods of social specialists’ work at different kinds of middle schools in Germany. Special attention is paid in the article to the describing of project method. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано групову роботу у школах Німеччини як форму та як метод діяльності соціальних педагогів з дітьми та учнівською молоддю. Автори також описують особливості використання групових форм та основних методів роботи фахівців соціальної сфери у різних типах середніх освітніх закладах ФРН. Особливу увагу у статті приділено розкриттю методу проектів. uk_UA
dc.description.abstract В статье проанализирована групповая работа в школах Германии как форма и как метод деятельности социальных педагогов с детьми и молодежью. Авторы так же описывают особенности использования групповых форм и основных методов работы специалистов социальной сферы в разных типах средних образовательных учреждений ФРГ. Особенное внимание в статье уделено раскрытию метода проектов. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject International and Regional Economics uk_UA
dc.title School Social Educators’ Group Work in Germany uk_UA
dc.title.alternative Групова робота соціальних педагогів у школах Німеччини uk_UA
dc.title.alternative Групповая работа социальных педагогов в школах Германии uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 373.5.091.313:36-051(430)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис