Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Challenges for the Nominal Convergence in Poland in the Face of the Uniform Policy of the Eurozone

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Blashchyk, P.
dc.contributor.author Zvershchlevsky, S.
dc.date.accessioned 2016-11-24T17:13:23Z
dc.date.available 2016-11-24T17:13:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Challenges for the Nominal Convergence in Poland in the Face of the Uniform Policy of the Eurozone / P. Blashchyk, S. Zvershchlevsky // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 4 (42). — С. 38-44. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109316
dc.description.abstract The main objective of this study is to present the theoretical aspects of the convergence process in the field of monetary affairs during the pre- and after-accession period and evaluation of the degree of convergence of the Polish with the euro area in the context of a single policy of the European Central Bank. The paper consists of two basic parts: the theoretical and the empirical. In the first were presented a reflection on variants of monetary policy during the pre-accession period to the euro area and the European monetary policy dilemmas. In the second part, against this background, contains an assessment of the Polish convergence with the euro area in the context of a single policy of the European Central Bank. uk_UA
dc.description.abstract Основна мета даного дослідження полягає в поданні теоретичних аспектів процесу конвергенції в області грошово-кредитної системи під час, до і після вступу Польщі до ЄС, а також оцінки ступеняпольської конвергенції по відношенню до Єврозони в контексті єдиної політики Європейського центрального банку. Робота складається з двох основних частин: теоретичної та емпіричної. У першій частині представлено аналіз варіантів грошово-кредитної політики протягом періоду підготовки приєднання до зони євро і європейських дилем грошово-кредитної політики. У другій частині, на підставі досліджень представлених в першій частині, міститься оцінка польської інтеграції з Єврозоною в контексті єдиної політики Європейського центрального банку. uk_UA
dc.description.abstract Основная цель данного исследования заключается в представлении теоретических аспектов процесса конвергенции в области денежно-кредитной системы во время, до и после вступления Польши в ЕС, а также оценки степени польской конвергенции по отношению к Еврозоне в контексте единой политики Европейского центрального банка. Работа состоит из двух основных частей: теоретической и эмпирической. В первой части представлен анализ вариантов денежно-кредитной политики в течение периода подготовки присоединения к зоне евро и европейских дилемм денежно-кредитной политики. Во второй части, на основании исследований представленных в первой части, содержится оценка польской интеграции с Еврозоной в контексте единой политики Европейского центрального банка. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject International and Regional Economics uk_UA
dc.title Challenges for the Nominal Convergence in Poland in the Face of the Uniform Policy of the Eurozone uk_UA
dc.title.alternative Проблеми номінальної конвергенції в Польщі в контексті єдиної політики Єврозони uk_UA
dc.title.alternative Проблемы номинальной конвергенции в Польше в контексте единой политики Еврозоны uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.74+336.77:339.923(438)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис