Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Преобразование электродинамических характеристик четвертьсферического диэлектрического резонатора щелью связи в зеркале

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Когут, А.Е.
dc.date.accessioned 2010-08-09T09:36:27Z
dc.date.available 2010-08-09T09:36:27Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Преобразование электродинамических характеристик четвертьсферического диэлектрического резонатора щелью связи в зеркале / А.Е. Когут // Радіофізика та електроніка. — 2007. — Т. 12, № 3. — С. 498-507. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1028-821X
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10845
dc.description.abstract Показано, что в отличие от полусферического диэлектрического резонатора, возбуждаемого на модах шепчущей галереи щелью связи в зеркале, спектральные и энергетические характеристики четвертьсферического диэлектрического резонатора, а также распределение резонансных полей колебаний существенно зависят от положения щели связи по азимутальной координате. В четвертьсферическом резонаторе возможно существование колебаний и в случае открытого одного плоского основания. Изучены характеристики такого диэлектрического резонатора. Показано, что четвертьсферический диэлектрический резонатор может служить базой сумматора мощности для суммирования мощностей более двух диодов Ганна. Исследован режим взаимной синхронизации колебаний двух и трех диодов Ганна в четвертьсерифческом резонаторе. uk_UA
dc.description.abstract Показано, що на відміну від півсферичного діелектричного резоантора, що збуджується на модах шепочучої галереї щілиною зв’язку в дзеркалі, спектральні та енергетичні характеристики чвертьсферичного діелектричного резонатора суттєво залежать від положення щілини зв’язку за азимутальною координатою. В чвертьсферичному резонаторі можливе існування коливань і у випадку, коли одна плоска основа резонатора відкрита. Вивчено характеристики такого діелектричного резонатора. Показано, що чвертьсферичний діелектричний резонатор може бути базою суматора потужностей більш ніж двох діодів Гана. Досліджено режим взаємної синхронізації коливань двох і трьох діодів Гана в чвертьсферичному резонаторі. uk_UA
dc.description.abstract It is shown, that as against the hemispherical dielectric resonator excited on the whispering gallery modes by the coupling slot in a mirror, spectral and power characteristics of the quartersphere dielectric resonator, and also distribution of resonant fields of modes depend on position of a coupling slot on azimuthal coordinate. The existence of the whispering gallery modes is possible in the quartersphere dielectric resonator in the case of the open one plane basis Characteristics of such dielectric resonator are investigated. It is shown, that the quartersphere dielectric resonator can form base of the power adder for summation of the power more than two Gunn diodes. The modes of mutual synchronization of oscillations of two and three diodes in the quartersphere resonator are investigated. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України uk_UA
dc.subject Электродинамика СВЧ uk_UA
dc.title Преобразование электродинамических характеристик четвертьсферического диэлектрического резонатора щелью связи в зеркале uk_UA
dc.title.alternative Перетворення електродинамічних характеристик чвертьсферичного діелектричного резонатора щілиною зв’язку в дзеркалі uk_UA
dc.title.alternative Transformation of the electrodynamic characteristics of the quartersphere dielectric resonator by the coupling slot in the mirror uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.372.8


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис