Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Улучшение характеристик связи квазиоптического диэлектрического резонатора с микрополосковой линией

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Скресанов, В.Н.
dc.contributor.author Головащенко, Р.В.
dc.contributor.author Нечаев, О.Г.
dc.date.accessioned 2010-08-09T09:33:26Z
dc.date.available 2010-08-09T09:33:26Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Улучшение характеристик связи квазиоптического диэлектрического резонатора с микрополосковой линией / В.Н. Скресанов, Р.В. Головащенко, О.Г. Нечаев // Радіофізика та електроніка. — 2007. — Т. 12, № 3. — С. 508-514. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1028-821X
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10844
dc.description.abstract В Ku диапазоне радиоволн экспериментально исследованы закономерности связи квазиоптического диэлектрического резонатора (КДР) из лейкосапфира с микрополосковой линией (МПЛ) из армированного фторопласта-4. Предложено организовывать связь в пространстве «КДР над МПЛ», что отличается от известного способа связи «КДР на подложке МПЛ». Показано, что при связи способом «КДР над МПЛ» потери энергии резонансного поля в подложке пренебрежимо малы по сравнению с собственными потерями в КДР. Установлено наличие нескольких зон связи, разделенных зонами отсутствия связи как для квази- E , так и для квази- H типов колебаний. uk_UA
dc.description.abstract В Ku діапазоні радіохвиль експериментально досліджено закономірності зв’язку квазіоптичного діелектричного резонатора (КДР), виготовленого із лейкосапфіра, при збудженні мікрострічковою лінією (МСЛ), яка виготовлена із армованого фторопласта-4. Запропоновано расподілений зв’язок виконувати у просторі „КДР над МСЛ”, що відрізняється від відомого способу зв’язку „КДР на підкладці МСЛ”. Показано, що при виконанні зв’язку у просторі „КДР над МСЛ” втрати енергії поля в підкладці стають незрівнянно малими у порівнянні із власними втратами КДР. Установлено наявність декількох зон зв’язку, які розділені зонами відсутності зв’язку як для квазі-Е, так і для квазі-Н типів коливань. uk_UA
dc.description.abstract Experimentally regularities of coupling a quasioptical dielectric resonator (QDR) to a microstrip line are discussed in Ku-band. It is offered to organize coupling in space “a microstrip line placed under QDR”, which differs from a known mode of connection “QDR placed on a microstrip substrate”. It is shown, that at connection by a mode “a microstrip line placed under QDR” an energy loss of a resonance field in a substrate are negligible small as contrasted to natural energy losses in QDR. Presence of several coupling areas, disjointed by zones of lack of coupling both for quasi-E, and for quasi-H oscillation modes is revealed. uk_UA
dc.description.sponsorship Авторы благодарны Н. Т. Черпаку за предложение провести данное исследование на предоставленном сапфировом КДР. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України uk_UA
dc.subject Электродинамика СВЧ uk_UA
dc.title Улучшение характеристик связи квазиоптического диэлектрического резонатора с микрополосковой линией uk_UA
dc.title.alternative Покращення характеристик зв’язку квазіоптичного дiелектричного резонатора з мікрополосковою лінією uk_UA
dc.title.alternative Improvement of coupling characteristics of sapphire quasioptical dielectric resonator by microstrip line uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.396.967


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис