Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Стан та стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційної безпеки України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Харазішвілі, Ю.М.
dc.date.accessioned 2016-10-30T17:37:04Z
dc.date.available 2016-10-30T17:37:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Стан та стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційної безпеки України / Ю.М. Харазішвілі // Вісник економічної науки України. — 2015. — № 2 (29). — С. 113-120. — Бібліогр.: 20 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/108149
dc.description.abstract Проведено ідентифікацію сучасного стану рівня інвестиційно-інноваційної безпеки України за допомогою сучасних підходів інтегрального оцінювання рівня безпеки. За допомогою адаптивного методу регулювання визначено стратегічні орієнтири індикаторів інвестиційно-інноваційної безпеки, які є метою стратегічного планування Стратегії інноваційного розвитку України на середньострокову перспективу (до 2020 р.). uk_UA
dc.description.abstract Проведена идентификация современного состояния уровня инвестиционно-инновационной безопасности Украины с помощью современных подходов интегральной оценки уровня безопасности. С помощью адаптивного метода регулирования определены стратегические ориентиры индикаторов инвестиционно-инновационной безопасности, которые являются целью стратегического планирования Стратегии инновационного развития Украины на среднесрочную перспективу (до 2020 г.). uk_UA
dc.description.abstract Identification of the current state of the level of investment and innovative safety of Ukraine using modern approaches of integrated assessment of the level of security. With the adaptive control method defined strategic guidelines indicators of investment and innovation security, which are the target of the Strategic Planning Strategy of innovative development of Ukraine in the medium term (until 2020). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Стан та стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційної безпеки України uk_UA
dc.title.alternative Состояние и стратегические ориентиры инвестиционно-инновационной безопасности Украины uk_UA
dc.title.alternative Status and strategic guidelines of investment and innovation security of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис