Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Управління розвитком підприємств в контексті соціальної відповідальності

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Новікова, О.Ф.
dc.date.accessioned 2016-10-24T15:07:30Z
dc.date.available 2016-10-24T15:07:30Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Управління розвитком підприємств в контексті соціальної відповідальності / О.Ф. Новікова // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 2 (44). — С. 153-157. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/107708
dc.description.abstract Систематизовано значення людського потенціалу для розвитку підприємства. Визначено наявність протиріч між економічним та соціальним розвитком. Встановлена залежність соціального потенціалу підприємства із його розвитком та соціальною відповідальністю. Досліджено та структуровано проблеми управління розвитком підприємств в контексті соціальної відповідальності. Обґрунтовано доцільність впровадження та розгляду управління розвитком підприємства в контексті соціальної відповідальності. Публікацію підготовлено за результатами досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф71/21095. uk_UA
dc.description.abstract Систематизировано значение человеческого потенциала для развития предприятия. Определено наличие противоречий между экономическим и социальным развитием. Установлена зависимость социального потенциала предприятия с его развитием и социальной ответственностью. Исследованы и структурированы проблемы управления развитием предприятий в контексте социальной ответственности. Обоснована целесообразность внедрения и рассмотрения управления развитием предприятия в контексте социальной ответственности. uk_UA
dc.description.abstract In the article was systematized the value of human potential for the development of the enterprise. It determines the presence of contradictions between economic and social development. The dependence of the social potential of the company with its development and social responsibility. The article shows studied and structured management development problems of enterprises in the context of social responsibility. The expediency of the introduction and consideration of management of the enterprise development in the context of social responsibility. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Менеджмент uk_UA
dc.title Управління розвитком підприємств в контексті соціальної відповідальності uk_UA
dc.title.alternative Управление развитием предприятий в контексте социальной ответственности uk_UA
dc.title.alternative Management development enterprises in the context of social responsibility uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.24:316.42


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис