Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Удосконалення методів дохідного, витратного та порівняльного підходів при фінансовій оцінці активів комерційного банку в кризових умовах

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Артеменко, Д.М.
dc.date.accessioned 2016-10-24T15:01:29Z
dc.date.available 2016-10-24T15:01:29Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Удосконалення методів дохідного, витратного та порівняльного підходів при фінансовій оцінці активів комерційного банку в кризових умовах / Д.М. Артеменко // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 2 (44). — С. 115-128. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/107703
dc.description.abstract У статті запропоновано методики оцінки вартості активів комерційного банку в рамках дохідного, витратного та порівняльного методичних підходів. Ці методики відповідають вимогам положень Національного банку України про порядок формування і використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, а також міжнародним та національним стандартами оцінки.В ході дослідження були виявлені особливості і характерні риси притаманні банківській діяльності, що впливають на властивості і характеристики активів кредитних організацій, а також на проведення їх ринкової оцінки. Запропоновано формалізувати процеси масової переоцінки балансових та позабалансових активів з урахуванням: технічних характеристик, зносу та інших відмінностей. uk_UA
dc.description.abstract В статье предложены методики оценки стоимости активов коммерческого банка в рамках доходного, затратного и сравнительного методических подходов. Эти методики соответствуют требованиям положений Национального банка Украины о порядке формирования и использования банками Украины резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям, а также международным и национальным стандартам оценки. В ходе исследования были выявлены особенности и характерные черты, присущие банковской деятельности, влияющие на свойства и характеристики активов кредитных организаций, а также на проведение их рыночной оценки. Предложено формализовать процессы массовой переоценки балансовых и внебалансовых активов с учетом: технических характеристик, износа и других различий. uk_UA
dc.description.abstract The article proposed methodology for assessing the value of assets of commercial banks as part of the income, expenditure and comparative methodological approaches. These techniques meet the criteria of the National Bank of Ukraine on the formation and use of banks Ukraine reserves for possible losses on active banking operations, as well as international and national standards of evaluation. During the study identified characteristics and the characteristics inherent in banking activities that affect the properties and characteristics of the assets of credit organizations, as well as of their market valuation. A formalized process massive revaluation of balance sheet and off-balance sheet assets taking into account: performance, wear and other differences. uk_UA
dc.description.sponsorship Продовження. Початок див.: Артеменко Д.М. Методичне забезпечення комплексної оцінки вартості комерційного банку в кризових умовах / Д.М. Артеменко // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – №1 (43). – С. 101-109. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Фінанси uk_UA
dc.title Удосконалення методів дохідного, витратного та порівняльного підходів при фінансовій оцінці активів комерційного банку в кризових умовах uk_UA
dc.title.alternative Совершенствование методов доходного, затратного и сравнительного подходов при финансовой оценке активов коммерческого банка в кризисных условиях uk_UA
dc.title.alternative Improving methods of income, expenditure and comparative approaches to assessing the financial assets of commercial banks in the crisis uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.71:338.124.4


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис