Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Роль державного фонду регіонального розвитку в процесі децентралізації управління

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Вишневський, О.С.
dc.date.accessioned 2016-10-24T14:50:40Z
dc.date.available 2016-10-24T14:50:40Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Роль державного фонду регіонального розвитку в процесі децентралізації управління / О.С. Вишневський // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 2 (44). — С. 70-76. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/107697
dc.description.abstract Проаналізовано діяльність Державного фонду регіонального розвитку в 2015-2016 рр. та запропоновано підходи з удосконалення його функціонування. Обґрунтовано необхідність посилення інвестиційної спрямованості використання коштів фонду. Це має особливе значення в умовах децентралізації управління, коли відповідальність за ефективність освоєння ресурсів має переміщуватися на місцевий та регіональний рівень. Розглянуто формулу розподілу коштів між регіонами України та надано пропозиції щодо її гармонізації з інвестиційними потребами регіонів. uk_UA
dc.description.abstract Проанализирована деятельность Государственного фонда регионального развития в 2015-2016 гг. Предложены подходы к совершенствованию его функционирования. Показана необходимость усиления инвестиционной направленности использования средств фонда. Это имеет особое значение в процессе децентрализации, когда ответственность за эффективность освоения ресурсов перемещает на местный и региональный уровень. Рассмотрена формула распределения средств между регионами Украины и даны предложения по ее гармонизации с инвестиционными потребностями регионов. uk_UA
dc.description.abstract Activity of the State Regional Development Fund was analyzed in 2015-2016 years. It’s suggested the improving of its functioning. It's shown the necessity of strengthening the use of investment focus of the fund. This is particularly important in the process decentralization, when the responsibility for the effectiveness of development resources is moving to the local and regional level. It's examined the formula allocation of funds between regions of Ukraine and it's given suggestions for its harmonization with the investment needs of the regions. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Міжнародна і регіональна економіка uk_UA
dc.title Роль державного фонду регіонального розвитку в процесі децентралізації управління uk_UA
dc.title.alternative Роль государственного фонда регионального развития в процессе децентрализации управления uk_UA
dc.title.alternative The role of the State Regional Development Fund in the process of decentralization uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 332.1:330.341.46


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис