Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Анализ факторов влияющих на развитие экономики Российской Федерации

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шабалина, Л.В.
dc.contributor.author Тарасова, А.И.
dc.date.accessioned 2016-10-24T14:49:39Z
dc.date.available 2016-10-24T14:49:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Анализ факторов влияющих на развитие экономики Российской Федерации / Л.В. Шабалина, А.И. Тарасова // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 2 (44). — С. 65-69. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/107696
dc.description.abstract В статье проанализированы факторы, влияющие на развитие экономики России на основе модели Р. Солоу с использованием элементов кластерного анализа. Определены проблемы моделирования экономического роста Российской Федерации с точки зрения влияния на экономику страны различных факторов. На основе полученных результатов были сформулированы предложения относительно развития экономики России. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано фактори, що впливають на розвиток економіки Росії на підставі моделі Р. Солоу з використанням елементів кластерного аналізу. Визначено проблеми моделювання економічного зростання Російської Федерації з погляду впливу на економіку країни різних факторів. На основі отриманих результатів було сформульовано пропозиції щодо розвитку економіки Росії. uk_UA
dc.description.abstract The article analyzes the factors influencing the development of Russia’s economy based on the model of Solow with the elements of cluster analysis. The problems of modeling economic growth of the Russian Federation from the point of view of influence on economic different factors have been determined. On the basis of obtained results the proposals for the development of Russia's economy were formulated. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Міжнародна і регіональна економіка uk_UA
dc.title Анализ факторов влияющих на развитие экономики Российской Федерации uk_UA
dc.title.alternative Аналіз факторів, що впливають на розвиток економіки Російської Федерації uk_UA
dc.title.alternative Analysis of factors affecting the development of the Russian Federation economy uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.0(470)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис