Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Zeta Potential and Degree of the Aggregation of Nanoparticles of the Pyrogenic Silica in the Presence of the Dissolved Metal Chlorides in the Aqueous Medium

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Andriyko, L.S.
dc.contributor.author Zarko, V.I.
dc.contributor.author Marynin, A.I.
dc.contributor.author Olishevskyi, V.V.
dc.contributor.author Kravchenko, A.A.
dc.contributor.author Demjanenko, Е.M.
dc.date.accessioned 2016-10-17T15:30:27Z
dc.date.available 2016-10-17T15:30:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Zeta Potential and Degree of the Aggregation of Nanoparticles of the Pyrogenic Silica in the Presence of the Dissolved Metal Chlorides in the Aqueous Medium / L.S. Andriyko, V.I. Zarko, A.I. Marynin, V.V. Olishevskyi, A.A. Kravchenko, Е.M. Demjanenko // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2015. — Т. 13, № 3. — С. 389-402. — Бібліогр.: 27 назв. — англ. . uk_UA
dc.identifier.issn 1816-5230
dc.identifier.other PACS numbers: 61.46.Bc, 61.46.Df, 68.35.-p, 73.22.-f, 81.07.Nb, 82.45.Yz, 82.70.Dd
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/107286
dc.description.abstract The effects of univalent metals’ chlorides (LiCl, NaCl, KCl) at different concentrations (0.001–0.1 M) on the behaviour of nanosilica (0.5–5 wt.%) in aqueous medium are analysed using photon correlation spectroscopy (particle size distribution—PSD) and electrophoresis (zeta potential, ζ). The shift of dissociation constant (Kα) estimated for fumed silica hydroxyl sites is observed. Such a change in the pKα value is established via quantum-chemical study of the electrolyte–silica surface interaction. The correlation dependence associated with pKα, an effective diameter, and ζ-potential of silica nanoparticles is demonstrated. uk_UA
dc.description.abstract Методою фотон-кореляційної спектроскопії досліджено вплив концентрації (0,001–0,1 M) хлоридів лужних металів (LiCl, NaCl, KCl) на ступінь аґреґації та дзета-потенціял частинок пірогенного кремнезему (0,5–5% мас.) у водному середовищі. На основі результатів квантово-хемічного моделювання взаємодії розчинів електролітів із поверхнею кремнезему проведено оцінювання величини зсуву константи дисоціяції (рKα) силанольних груп поверхні у присутності гідратованих йонів таких солей. Показано кореляційну залежність між цією величиною, значеннями ефективного діяметра та дзета-потенціялом наночастинок кремнезему, що досліджувався у зазначених розчинах. uk_UA
dc.description.abstract Методом фотон-корреляционной спектроскопии исследовано влияние концентрации (0,001–0,1 M) хлоридов щелочных металлов (LiCl, NaCl, KCl) на степень агрегации и дзета-потенциал частиц пирогенного кремнезёма (0,5–5 масс.%) в водной среде. На основании результатов квантово-химического моделирования взаимодействия растворов электролитов с поверхностью кремнезёма оценены величины сдвига константы диссоциации (pKα) силанольных групп поверхности в присутствии гидратированных ионов таких солей. Показана корреляционная зависимость между этой величиной, значениями эффективного диаметра и дзета-потенциала наночастиц исследуемого кремнезёма в указанных растворах. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
dc.title Zeta Potential and Degree of the Aggregation of Nanoparticles of the Pyrogenic Silica in the Presence of the Dissolved Metal Chlorides in the Aqueous Medium uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис