Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Соціальні інновації на ринку праці: флексибілізація та прекаризація зайнятості в Україні

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Новак, І.М.
dc.date.accessioned 2016-09-21T16:57:57Z
dc.date.available 2016-09-21T16:57:57Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Соціальні інновації на ринку праці: флексибілізація та прекаризація зайнятості в Україні / І.М. Новак // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 1 (30). — С. 92–97. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/106267
dc.description.abstract Проаналізовано основні передумови формування соціальних інновацій на ринку праці щодо трансформації зайнятості. Дана характеристика найбільш поширених в Україні нестандартних форм зайнятості на основі статистичної інформації та експертних оцінок. Зроблено висновки щодо найбільш важливих ризиків та особливостей запровадження соціальних інновацій на ринку праці щодо трансформації зайнятості в контексті запобігання негативних наслідків прекаризації, забезпечення гнучкості та захищеності зайнятості. uk_UA
dc.description.abstract Проанализированы основные предпосылки формирования социальных инноваций на рынке труда в сфере трансформации занятости. Дана характеристика наиболее распространенных в Украине нестандартных форм занятости на основе статистической информации и экспертных оценок. Сделаны выводы о наиболее важных рисках и особенностях внедрения социальных инноваций на рынке труда в сфере трансформации занятости в контексте предупреждения негативных последствий прекаризации, обеспечения гибкости и защищенности занятости. uk_UA
dc.description.abstract The basic preconditions of forming of social innovation in the labor market on transformation of employment were analysed. The characteristic of most common in Ukraine non-standard forms of employment was done on the basis of statistical data and expert estimates. The conclusions about the most important risks and features of the implementation of social innovations in the labor market on transformation of employment in the context of preventing negative effects of precarious employment, providing flexibility and employment security was made. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Соціальні інновації на ринку праці: флексибілізація та прекаризація зайнятості в Україні uk_UA
dc.title.alternative Социальные инновации на рынке труда: флексибилизация и прекаризация занятости в Украине uk_UA
dc.title.alternative Social innovation in the labour market: flexibile and precarious employment in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис