Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

ЭПР-спектрометр миллиметрового диапазона для исследования образцов с высокой проводимостью

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бeкиров, Б.Э.
dc.contributor.author Иванченко, И.В.
dc.contributor.author Луханин, А.А.
dc.contributor.author Попенко, Н.А.
dc.date.accessioned 2016-09-15T06:17:26Z
dc.date.available 2016-09-15T06:17:26Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation ЭПР-спектрометр миллиметрового диапазона для исследования образцов с высокой проводимостью / Б.Э. Бeкиров, И.В. Иванченко, А.А. Луханин, Н.А. Попенко // Радіофізика та електроніка. — 2013. — Т. 4(18), № 4. — С. 86-91. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1028-821X
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/106013
dc.description.abstract В данном исследовании проведена модификация функциональных узлов спектрометра электронного парамагнитного резонанса с целью расширения рабочего интервала температур и предложена оригинальная резонансная ячейка в виде двухзеркального открытого резонатора для регистрации спектров поглощения различных веществ в коротковолновой части миллиметрового диапазона длин волн в интервале температур Т = 1,7…300 К. Приведены спектры поглощения бесщелевого полумагнитного полупроводника HgSe:Fe на частоте 123 ГГц, иллюстрирующие преимущества использования предложенного резонатора в составе спектрометра при изучении высокочастотных магниторезонансных свойств веществ с высокой проводимостью. uk_UA
dc.description.abstract У роботі проведено модифікацію функціональних вузлів спектрометра електронного парамагнітного резонансу з метою розширення робочого інтервалу температур та запропоновано оригінальну резонансу комірку у вигляді дводзеркального відкритого резонатора для реєстрації спектрів поглинання різних сполук у короткохвильовій частині міліметрового діапазону довжин хвиль в інтервалі Т = 1,7…300 К. Наведено спектри ЕПР безщілинного напівмагнітного напівпровідника HgSe:Fe на частоті 123 ГГц, що ілюструють переваги використання запропонованого резонатора у складі спектрометра при вивченні високочастотних магніторезонансних властивостей сполук з високою провідністю. uk_UA
dc.description.abstract The modification of the functional units of the electron paramagnetic resonance spectrometer with the aim to enlarge the operating temperature range has been realized. Furthermore, the original resonant cell as a two-mirror open resonator for the registration of absorption spectra of various substances in the short-wave part of the millimeter range within the temperature limits Т = 1.7…300 K is proposed. The electron paramagnetic resonance spectra for the gapless semimagnetic semiconductor HgSe:Fe measured at a frequency of 123 GHz are shown. These spectra illustrate the benefits of the proposed resonant cell used in the spectrometer while studying high-frequency magnetoresonance properties of substances with high conductivity. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Радіофізика та електроніка
dc.subject Прикладная радиофизика uk_UA
dc.title ЭПР-спектрометр миллиметрового диапазона для исследования образцов с высокой проводимостью uk_UA
dc.title.alternative ЕПР-спекрометр міліметрового діапазону для дослідження зразків з високою провідністю uk_UA
dc.title.alternative Millimeter EPR spectrometer for studying the samples with high conductivity uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 537.868:621.3.029.65


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис