Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Цифровий маркетинг - нова парадигма розвитку освітніх кластерів в умовах глобалізації

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гриценко, С.І.
dc.date.accessioned 2016-09-12T18:24:49Z
dc.date.available 2016-09-12T18:24:49Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Цифровий маркетинг - нова парадигма розвитку освітніх кластерів в умовах глобалізації / С.І. Гриценко // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 1 (30). — С. 29–31. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/105892
dc.description.abstract Розглянуто значення цифрового маркетингу в умовах глобалізації. Дано визначення освітнього кластера. Визначено переваги освітнього кластера. Показано залежність конкурентних переваг освітніх послуг від ефективного застосування цифрового маркетингу. Розкрито сутність дуальної освіти в межах освітніх кластерів. Запропоновано організаційну схему учасників освітнього кластера. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрено значение цифрового маркетинга в условиях глобализации. Дано определение образовательного кластера. Определены преимущества образовательного кластера. Показана зависимость конкурентных преимуществ образовательных услуг от эффективного применения цифрового маркетинга. Раскрыта сущность дуального образования в пределах образовательных кластеров. Предложена организационная схема участников образовательного кластера. uk_UA
dc.description.abstract The signification of the digital marketing is considered in the conditions of globalization. Determination of educational cluster is given. Advantages of educational cluster are certain. Dependence of competitive edges of educational services is shown on effective application of the digital marketing. Essence of dual education is exposed within the limits of educational clusters. The organizational chart of participants of educational cluster is offered. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Цифровий маркетинг - нова парадигма розвитку освітніх кластерів в умовах глобалізації uk_UA
dc.title.alternative Цифровой маркетинг - новая парадигма развития образовательных кластеров в условиях глобализации uk_UA
dc.title.alternative The digital marketing is a new development paradigm of educational clusters in the conditions of globalization uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис