Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Частотный ход коэффициента ослабления радиоволн миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов в дождях при учете мелкокапельной фракции в функции распределения дождевых капель по размерам

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Малышенко, Ю.И.
dc.contributor.author Роенко, А.Н.
dc.date.accessioned 2016-09-11T17:37:27Z
dc.date.available 2016-09-11T17:37:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Частотный ход коэффициента ослабления радиоволн миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов в дождях при учете мелкокапельной фракции в функции распределения дождевых капель по размерам / Ю.И. Малышенко, А.Н. Роенко // Радіофізика та електроніка. — 2012. — Т. 3(17), № 1. — С. 36-40. — Бібліогр.: 37 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1028-821X
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/105863
dc.description.abstract Показано, что большинство функций распределения дождевых капель по размерам, используемых при прогнозировании качества работы микроволновых радиолокационных и связных систем в дождевых условиях недостаточно точно отражают реальное количество мелких капель. Для коротковолновой части миллиметрового и терагерцевого диапазонов волн предложена новая функция распределения, учитывающая наличие мелких дождевых капель. С учетом полученного распределения рассчитаны коэффициенты ослабления излучения в дождях разной интенсивности. uk_UA
dc.description.abstract Показано, що більшість функцій розподілу дощових крапель за розміром, які використовуються при прогнозуванні якості роботи мікрохвильових радіолокаційних і зв’язних систем в дощових умовах, недостатньо точно відбивають реальну кількість дрібних крапель. Для короткохвильової частини міліметрового і терагерцевого діапазону хвиль запропоновано нову функцію розподілу, що враховує наявність дрібних дощових крапель. З урахуванням отриманого розподілу розраховано коефіцієнти послаблення випромінювання в дощах різної інтенсивності. uk_UA
dc.description.abstract It is shown that most of probability density distributions of rain drop sizes, widely used in calculations of rain attenuation statistics for microwave radar and communication systems, describe the real quantity of the rain small droplets rather inaccurately. New more adequate distribution function, which takes into account small droplets, is proposed. Taking into account the new distribution the radiation attenuation in rains of different intensity is calculated. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Радіофізика та електроніка
dc.subject Распространение радиоволн, радиолокация и дистанционное зондирование uk_UA
dc.title Частотный ход коэффициента ослабления радиоволн миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов в дождях при учете мелкокапельной фракции в функции распределения дождевых капель по размерам uk_UA
dc.title.alternative Частотний хід коефіцієнта послаблення радіохвиль міліметрового і субміліметрового діапазонів в дощах при врахуваннi дрібнокрапельної фракції у функції розподілу дощових крапель uk_UA
dc.title.alternative Frequency dependence of millimeter and submillimeter wave attenuation coefficient in rains at accounting of small droplets in rain drop size distribution function uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 537.86:546.212


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис