Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Использование отраженных от морской поверхности сигналов для диагностики условий распространения радиоволн сантиметрового диапазона

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Мыценко, И.М.
dc.contributor.author Хоменко, С.И.
dc.date.accessioned 2016-09-09T19:11:26Z
dc.date.available 2016-09-09T19:11:26Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Использование отраженных от морской поверхности сигналов для диагностики условий распространения радиоволн сантиметрового диапазона / И.М. Мыценко, С.И. Хоменко // Радіофізика та електроніка. — 2010. — Т. 15, № 1. — С. 35-42. — Бібліогр.: 18 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1028-821X
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/105780
dc.description.abstract Приведен обзор работ по проблеме исследований. Определены экспериментальные средняя и удельная эффективные площади рассеяния для предельных расстояний обнаружения отражения от морской поверхности при различных условиях распространения радиоволн сантиметрового диапазона. При этом основное внимание уделено загоризонтной области. Установлена связь для загоризонтной радиолокационной станции между размером зоны «засветки» и дальностью обнаружения надводных объектов. Сделаны выводы, что отражения от морской поверхности могут быть использованы для оперативной диагностики условий распространения радиоволн см диапазона в загоризонтной области. uk_UA
dc.description.abstract Приведено огляд робіт з проблеми досліджень. Визначені експериментальні середня та питома ефективні площі розсіяння для граничних відстаней виявлення відбитків від морської поверхні за різних умов поширення радіохвиль сантиметрового (см) діапазону. При цьому головну увагу приділено заобрійній області. Установлено зв’язок для заобрійної радіолокаційної станції між розміром зони «засвітки» і дальністю виявлення надводних об’єктів. Зроблено висновки, що відбиття від морської поверхні може бути використано для оперативної діагностики умов поширення радіохвиль см діапазону в заобрійній області. uk_UA
dc.description.abstract The summary of the works on problem in research is presented. The experimental mean and specific effective scattering surfaces for extreme range distances of detecting reflections from the sea surface at different cm-wave propagation conditions are determined. The main attention was given to the over horizon area. Dependence between “illuminated” area and range of detection of above water objects was defined for the over horizon radar. The conclusion that reflections from the sea surface may be used for on-line diagnostics of cm-wave propagation conditions in the over horizon area was drawn. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Радіофізика та електроніка
dc.subject Распространение и рассеяние волн uk_UA
dc.title Использование отраженных от морской поверхности сигналов для диагностики условий распространения радиоволн сантиметрового диапазона uk_UA
dc.title.alternative Використання відбитих від морської поверхні сигналів для діагностики умов поширення радіохвиль сантиметрового діапазону uk_UA
dc.title.alternative Application of the signals scattered from the sea surface for diagnosing of cm-wave propagation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.371(260).029.64


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис