Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Концептуальные основы мониторинга биоразнообразия и биоресурсов водных объектов нижнего Дуная

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Романенко, В.Д.
dc.contributor.author Афанасьев, С.А.
dc.contributor.author Ляшенко, А.В.
dc.contributor.author Васенко, А.Г.
dc.date.accessioned 2016-08-08T12:39:50Z
dc.date.available 2016-08-08T12:39:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Концептуальные основы мониторинга биоразнообразия и биоресурсов водных объектов нижнего Дуная / В.Д. Романенко, С.А. Афанасьев, А.В. Ляшенко, А.Г. Васенко // Гидробиологический журнал. — 2012. — Т. 48, № 1. — С. 3-15. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0375-8990
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/105155
dc.description.abstract На основе анализа существующих систем международного мониторинга, а также результатов собственных многолетних исследований, участия в ряде национальных и международных проектов и программ комплексного гидроэкологического мониторинга, в частности в Программе комплексного экологического мониторинга при возобновлении судового хода Дунай — Черное море 2004— 2010 гг., предложен конкретный алгоритм проведения гидроэкологического мониторинга биоразнообразия и биоресурсов низовьев Дуная в Украине. uk_UA
dc.description.abstract На основі аналізу існуючих систем міжнародного моніторингу нижнього Дунаю, а також результатів власних досліджень, участі у низці національних і міжнародних проектів та програм комплексного гідроекологічного моніторингу, зокрема у Програмі комплексного екологічного моніторингу довкілля при відновленні та експлуатації глибоководного суднового ходу р. Дунай — Чорне море 2004—2010 рр., запропоновано конкретний алгоритм проведення гідроекологічного моніторингу біорізноманіття та біоресурсів пониззя Дунаю в Україні. uk_UA
dc.description.abstract On the base of actually existing in the Lower Danube international monitoring systems, and own long-term investigations, participation in a series in national and international ecological projects and programs of complex hydro-ecological monitoring, particularly in the Program of complex ecological monitoring concerning renewal of the navigation channel the Danube—the Black Sea, the particular algorithm for realization of hydroecological monitoring of biodiversity and bioresources for the Lower Danube within the limits of Ukraine is proposed. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут гідробіології НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Гидробиологический журнал
dc.subject Общая гидробиология uk_UA
dc.title Концептуальные основы мониторинга биоразнообразия и биоресурсов водных объектов нижнего Дуная uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 574.5:504.064.3(282.243.7


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис