Показати простий запис статті

dc.contributor.author Sutyrin, G.
dc.contributor.author Ginis, I.
dc.date.accessioned 2016-08-06T18:08:30Z
dc.date.available 2016-08-06T18:08:30Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Impact of tropical cyclones on a baroclinic jet in the ocean / G. Sutyrin, I. Ginis // Морской гидрофизический журнал. — 2013. — № 5. — С. 44-50. — Бібліогр.: 19 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7584
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/105098
dc.description.abstract The initial evolution of a baroclinic jet under influence of a barotropic flow induced by the tropical cyclones is considered using a two-layer model and the thin-jet approximation. In spite of antisymmetric structure of the barotropic flow, the jet meander growth due to the barotropic flow advection is shown to favor an anticyclonic meander to the right of the storm track. This enhancement of the anticyclonic meander is found to be related to the dispersion properties of frontal waves along the jet described by the thin-jet theory and coupling with deep eddies developing in the lower layer during the jet meandering. uk_UA
dc.description.abstract У рамках двошарової моделі та в наближенні тонкого струменя розглядається еволюція бароклинного струменя, викликаного баротропною течією, індукованою тропічним циклоном. Показано, що, не дивлячись на антисиметричну структуру баротропної течії, її адвекція призводить до меандрування бароклинного струменя та до зростання головним чином антициклонічного меандру праворуч від штормтрека. Знайдено, що посилення антициклонічного меандру пов'язане з дисперсійними властивостями фронтальних хвиль (які описуються у рамках теорії тонкого струменя) і з взаємодією з глибинними вихорами, які розвиваються в нижньому шарі океану при меандруванні бароклинного струменю. uk_UA
dc.description.abstract В рамках двухслойной модели и в приближении тонкой струи рассматривается эволюция бароклинной струи, вызванной баротропным течением, индуцированным тропическим циклоном. Показано, что, несмотря на антисимметричную структуру баротропного течения, его адвекция приводит к меандрированию бароклинной струи и к росту главным образом антициклонического меандра справа от штормтрека. Обнаружено, что усиление антициклонического меандра связано с дисперсионными свойствами фронтальных волн (описываемых в рамках теории тонкой струи) и с взаимодействием с глубинными вихрями, развивающимися в нижнем слое океана при меандрировании бароклинной струи. uk_UA
dc.description.sponsorship This study was supported by the NSF grant OCE 1027573. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Морський гідрофізичний інститут НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Морской гидрофизический журнал
dc.subject Анализ результатов наблюдений и методы расчета гидрофизических полей океана uk_UA
dc.title Impact of tropical cyclones on a baroclinic jet in the ocean uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 551.465


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис