Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Якість вугілля та визначення категорії «повнота вилучення запасів»

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бардась, А.В.
dc.date.accessioned 2010-08-03T14:20:16Z
dc.date.available 2010-08-03T14:20:16Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Якість вугілля та визначення категорії «повнота вилучення запасів» / А.В. Бардась // Економіка пром-сті. — 2009. — № 5. — С. 50-59. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10489
dc.description.abstract Визначено фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, які впливають на повноту видобутку запасів вугілля, а також оцінку перспектив розвитку шахт із врахуванням якісного складу родовищ вугілля і гірничо-геологічних умов його залягання. Ключові слова: екологічні паспорти, вугільні шахти, використання породних відвалів. uk_UA
dc.description.abstract Определены факторы внутренней и внешней среды, влияющие на полноту добычи запасов угля, а также оценку перспектив развития шахт с учетом качественного состава месторождений угля и горно-геологических условий его залегания. Ключевые слова: экологические паспорта, угольные шахты, использование породных отвалов. uk_UA
dc.description.abstract The factors of internal and external environment which have an impact on completeness of coal mining have been determined, as well as prospects for developing mines have been defined taking into account a qualitative composition of coal deposits and mining-geological factors. Keywords: ecological passports, coal mines, waste rock utilization. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Промисловість: проблеми розвитку та управління uk_UA
dc.title Якість вугілля та визначення категорії «повнота вилучення запасів» uk_UA
dc.title.alternative Качество угля и определение категории «полнота изъятия запасов» uk_UA
dc.title.alternative Coal quality and definition of the category “completeness of reserves withdrawal” uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис