Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Формування організаційно-економічного механізму збалансованого управління потоками товарної вугільної продукції

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Чистяк, О.Ю.
dc.date.accessioned 2010-08-03T13:47:27Z
dc.date.available 2010-08-03T13:47:27Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Формування організаційно-економічного механізму збалансованого управління потоками товарної вугільної продукції / О.Ю. Чистяк // Економіка пром-сті. — 2009. — № 5. — С. 60-65. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10478
dc.description.abstract Обґрунтовано необхідність застосування логістичного підходу до управління потоками товарної вугільної продукції, визначено специфічні особливості підприємств вугільної галузі та сформовано матричну модель мезорівня логістики вугільної продукції України. Ключові слова: логістика, товарна продукція, потоки товарної продукції, вугільний ринок, матрична модель. uk_UA
dc.description.abstract Обоснована необходимость применения логистического подхода к управлению потоками товарной угольной продукции, определены специфические особенности предприятий угольной области и сформирована матричная модель мезоуровня логистики угольной продукции Украины. Ключевые слова: логистика, товарная продукция, потоки товарной продукции, угольный рынок, матричная модель. uk_UA
dc.description.abstract The paper gives grounds for necessity of applying a logistical approach to management of commercial coal products flows, specific features of the enterprises of coal branch have been defined and a matrix model of logistics of coal products of Ukraine on meso-level has been built. Keywords: logistics, commercial products, commercial products flows, coal market, matrix model. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Промисловість: проблеми розвитку та управління uk_UA
dc.title Формування організаційно-економічного механізму збалансованого управління потоками товарної вугільної продукції uk_UA
dc.title.alternative Формирование организационно-экономического механизма сбалансированного управления потоками товарной угольной продукции uk_UA
dc.title.alternative Formation of the organizational and economic mechanism for balanced managing commercial coal products flows uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис