Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Інформаційні технології – складова процесів моніторингу та керування напружено-деформованим станом масиву

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ступнік, М.І.
dc.contributor.author Калініченко, В.О.
dc.contributor.author Калініченко, О.В.
dc.contributor.author Музика, І.О.
dc.contributor.author Федько, М.Б.
dc.contributor.author Письменний, С.В.
dc.date.accessioned 2016-07-13T08:54:15Z
dc.date.available 2016-07-13T08:54:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Інформаційні технології – складова процесів моніторингу та керування напружено-деформованим станом масиву / М.І. Ступнік, В.О. Калініченко, О.В. Калініченко, І.О. Музика, М.Б. Федько, С.В. Письменний // Розробка родовищ: Зб. наук. пр. — 2015. — Т. 9. — С. 175-181. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2415-3435
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/104634
dc.description.abstract У роботі наведено й обґрунтовано основні концепції застосування інформаційних технологій щодо моніторингу та можливості керування напружено-деформованим станом гірських порід при видобутку залізних руд підземним та відкритим способами, як критерій при виборі оптимальної концепції застосування інформаційних технологій щодо моніторингу та керування напружено-деформованим станом масиву гірських порід пропонується мінімум матеріальних затрат на реалізацію цього процесу. uk_UA
dc.description.abstract В работе приведены и обоснованы основные концепции применения информационных технологий по мониторингу и возможности управления напряженно-деформированным состоянием горных пород при добыче железных руд подземным и открытым способом. В качестве критерия при выборе оптимальной концепции применения информационных технологий по мониторингу и управлению напряженно-деформированным состоянием массива горных пород предлагается минимум материальных затрат на реализацию данного процесса. uk_UA
dc.description.abstract Basic concepts of information technology using for monitoring and control of the stress-deformed state of rocks when iron ore underground and open mining are given and grounded in the paper. As a criterion in choosing the optimal concepts of information technology use for monitoring and control of stress-deformed state of the rock mass, a minimum of material costs for the implementation of this process is offered. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher УкрНДМІ НАН України, Інститут геотехнічної механіки НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Розробка родовищ
dc.subject Розробка рудних родовищ uk_UA
dc.title Інформаційні технології – складова процесів моніторингу та керування напружено-деформованим станом масиву uk_UA
dc.title.alternative Информационные технологии – составляющая процессов мониторинга и управления напряженно-деформированным состоянием массива uk_UA
dc.title.alternative Information technologies as a component of monitoring and control of stress-deformed state of rock mass uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 622.272


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис