Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

О возможности использования скалярных импедансов при решении обратной задачи МТЗ для трехмерных моделей

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Причепий, Т.И.
dc.date.accessioned 2016-06-23T17:15:03Z
dc.date.available 2016-06-23T17:15:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation О возможности использования скалярных импедансов при решении обратной задачи МТЗ для трехмерных моделей / Т.И. Причепий // Геофизический журнал. — 2016. — Т. 38, № 2. — С. 88-97. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0203-3100
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/103761
dc.description.abstract Наведено огляд результатів обчислення уявного питомого опору для елементарних моделей за методом скалярних імпедансів, зокрема за параметром імпедансного типу. Значення параметрів електромагнітного поля моделей розраховано за програмою Mackie 1994. За цим методом розрахунку поле збуджується плоскою низькочастотною однорідною електромагнітною хвилею. Для кожного модельного об'єкта параметри електромагнітного поля обчислено для ряду значень періодів Т. Динамику питомого опору, розрахованого за скалярним імпедансом, показано у вигляді графіків і полів ізоліній на площі спостережень. Отримані результати для наведеного класу моделей свідчать про можливість відновлення провідних характеристик нижнього півпростору без визначення тензора імпедансу. Подальший розвиток методу дасть змогу не тільки візуалізувати дані, а й отримати чисельні розв'язки оберненої задачі МТЗ. uk_UA
dc.description.abstract A review of the results of calculation of seeming specific resistance for a set of elementary models by scalar impedance method, in particular, by impedance parameter Z has been given in the article. The values of electromagnetic field parameters of the models have been calculated by Mackie 1994 program. According to this method of calculation the field is excited by flat low-frequency homogeneous electromagnetic wave. Calculation of electromagnetic field parameters for each model object was accomplished for a set of values of Т periods. Specific resistances calculated by scalar impedance Z, are presented as a graphs pj-(x) and isolines fields across the observations area. The results obtained for the given class of models have shown a possibility to restore the conducting characteristics of lower half-space without determination of impedance tensor Z and predetermined a possibility of further development of this method not only for visualization of data but also for obtaining numerical solutions of the inverse MTS problem. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геофизический журнал
dc.title О возможности использования скалярных импедансов при решении обратной задачи МТЗ для трехмерных моделей uk_UA
dc.title.alternative On a possibility of usage of the scalar impedances for solving the inverse MTS problem for three-dimensional models uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.837


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис