Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Магнитное поле и дайковые пояса Восточно-Приазовского блока Украинского щита

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бакаржиева, М.И.
dc.contributor.author Марченко, А.В.
dc.contributor.author Розыган, Т.В.
dc.contributor.author Гадяцкая, Е.П.
dc.contributor.author Друкаренко, В.В.
dc.date.accessioned 2016-06-23T17:09:35Z
dc.date.available 2016-06-23T17:09:35Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Магнитное поле и дайковые пояса Восточно-Приазовского блока Украинского щита / М.И. Бакаржиева, А.В. Марченко, Т.В. Розыган, Е.П. Гадяцкая, В.В. Друкаренко // Геофизический журнал. — 2016. — Т. 38, № 2. — С. 19-34. — Бібліогр.: 28 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0203-3100
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/103757
dc.description.abstract У статті проаналізовано закономірності відображення геологічної будови багатофазного проникнення інтрузивних масивів Східного Приазов'я у магнітному полі. Особливості глибинної будови розглянуто з урахуванням даних сейсмічного профілю ГСЗ Таганрог-Кіровоград рельєфу поверхні Мохо, регіональних космічних знімків і розривних порушень Східного Приазов'я. Головною особливістю району вивчення є висока насиченість дайками різного віку та складу. Виконано просторовий аналіз концентрації розміщення роїв дайок та їх зв'язок з неоднорідностями глибинної будови земної кори. Проаналізовано геохімічні властивості дайкових порід та їх зв'язок з намагніченістю. Виділено регіональну та локальну складові аномального магнітного поля. Зроблено кількісний аналіз аномального магнітного поля та його компонент з метою виділення магнітолінеаментів для території дослідження. Продемонстровано результати моделювання мафічних дайок Кам'яномогильського та Малоянісольського роїв Східного Приазов'я. uk_UA
dc.description.abstract The article analyzes the pattern of displaying of the geological structure of multiphase intrusive arrays of the Eastern Azov region introduction in a magnetic field. Features of deep structure are discussed including data from DS seismic profile Taganrog-Kirovograd, relief of Moho discontinuity, regional satellite images and faults of the Eastern Azov area. The main feature of the area studied is high saturation by the dykes of different age and composition. Spatial analysis of dykes swarms concentration of accommodation and its relationship with inhomogeneities of crust deep structure was completed. Geochemical properties of the dyke rocks and their relation to the magnetization were analyzed. The anomalous magnetic field is subdivided into regional and residual components. The quantitative analysis of the anomalous magnetic field and their components was done to allocate magnetic-lineaments for the study area. It is demonstrated, the result of magnetic modeling of the Maloyanisolsky and the Kamennomogilsky dyke swarms of Eastern Azov area. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геофизический журнал
dc.title Магнитное поле и дайковые пояса Восточно-Приазовского блока Украинского щита uk_UA
dc.title.alternative Magnetic field and dike belts of eastern Azov block of the Ukrainian Shield uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.382 + 550.389.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис