Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Формирование трехмерного изображения среды по сумме ОГТ для изучения геологического строения шахтных полей

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Пилипенко, В.Н.
dc.contributor.author Верпаховская, А.О.
dc.contributor.author Будкевич, В.Б.
dc.contributor.author Пилипенко, Е.В.
dc.date.accessioned 2016-06-23T07:07:49Z
dc.date.available 2016-06-23T07:07:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Формирование трехмерного изображения среды по сумме ОГТ для изучения геологического строения шахтных полей / В.Н. Пилипенко, А.О. Верпаховская, В.Б. Будкевич, Е.В. Пилипенко // Геофизический журнал. — 2015. — Т. 37, № 4. — С. 104-113. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0203-3100
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/103702
dc.description.abstract Традиційно сейсмічні спостереження виконують методом відбитих хвиль з багаторазовим перекриттям. При цьому первинним результатом обробки таких даних є сума СТТ. Для подальшого формування зображення необхідно мати коректний варіант міграції без обмежень стосовно кута нахилу відбитих меж, що особливо актуально для вивчення геологічної будови шахтних полів. Наведено варіант тривимірної повнохвильової скінченно-різницевої міграції в часовому масштабі глибин, що дає змогу виділити тонкі особливості будови середовища, швидкісна модель якого може бути неоднорідною за всіма напрямками. Ефективність з апропонованого методу для вивчення геологічної будови шахтних полів показано на модельному прикладі та практичних матеріалах, спостережених у районі Донбасу. uk_UA
dc.description.abstract Traditionally, seismic observations are carried out by the reflected wave method with multiple overlaps. Thus, the primary result of the processing of such data is the sum of CDP. For further imaging there is necessary to have the correct variant of migration without restrictions on the angle of reflectors, which is particularly important for the study of the geological structure of the mine fields. The paper presents a three-dimensional variant of the full-wave finite-difference migration in the time scale of the depths. That variant allows defining delicate structural features of the environment, the velocity model of which can be non-uniform across the board. The effectiveness of the proposed method to study the geological structure of the mine fields is demonstrated on a model example and practical materials observed in the Donbas region. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геофизический журнал
dc.title Формирование трехмерного изображения среды по сумме ОГТ для изучения геологического строения шахтных полей uk_UA
dc.title.alternative Formation of three-dimensional image of the medium by the sum of CDP for the studies of geological structure of mine fields uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.834


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис