Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Совместное использование различных методов решения обратных задач гравиразведки для повышения информативности результатов интерпретации

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Балк, П.И
dc.contributor.author Долгаль, А.С.
dc.contributor.author Балк, Т.В.
dc.contributor.author Христенко, Л.А.
dc.date.accessioned 2016-06-23T07:04:50Z
dc.date.available 2016-06-23T07:04:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Совместное использование различных методов решения обратных задач гравиразведки для повышения информативности результатов интерпретации / П.И. Балк, А.С. Долгаль, Т.В. Балк, Л.А. Христенко // Геофизический журнал. — 2015. — Т. 37, № 4. — С. 75-92. — Бібліогр.: 28 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0203-3100
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/103700
dc.description.abstract Запропоновано класифікацію типів інформації, яка може міститися в результатах розв'язку обернених задач граві- і магнітометрії. Стверджується, що з точки зору такої класифікації більшість відомих алгоритмів кількісної інтерпретації потенціальних полів по суті еквівалентні - жоден з них не може гарантувати вищу якість результатів розв'язку оберненої задачі. Доведено, що головною причиною такої еквівалентності є скалярні критерії попарного порівняння допустимих розв'язків оберненої задачі з метою вибору найкращого з них. Запропоновано кілька нових підходів до розв'язання обернених задач, що ґрунтуються на альтернативних математичних формах представлення результатів інтерпретації та орієнтовані на об'єктивізації можливостей геофізичних методів у конкретних умовах. uk_UA
dc.description.abstract This paper offers classification of information types that may be contained in the results of solving inverse gravity and magnetometry problems. There is argued that in terms of this classification most of the known algorithms for quantitative interpretation potential fields are substantially equivalent - none of them can guarantee a higher quality of solution results the inverse problem. It is proved that the main reason such equivalence are scalar criteria pairwise comparison of admissible solutions the inverse problem in order to select the best of them. Proposes several new approaches to the solution of inverse problems, based on alternative mathematical forms of representation the results of interpretation and oriented to objective assessment of opportunities of geophysical methods in the concrete interpretation conditions. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геофизический журнал
dc.title Совместное использование различных методов решения обратных задач гравиразведки для повышения информативности результатов интерпретации uk_UA
dc.title.alternative Joint use of different inverse gravity problem methods to increase interpretation informativity uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.831


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис