Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Графоаналитическое моделирование процесса акселерации экономического роста

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Иванов, Е.Т.
dc.date.accessioned 2010-07-30T12:55:32Z
dc.date.available 2010-07-30T12:55:32Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Графоаналитическое моделирование процесса акселерации экономического роста / Е.Т. Иванов // Економіка пром-сті. — 2009. — № 4. — С. 73-79. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10356
dc.description.abstract Розкривається сутність і зміст понять "мультиплікатора" і "акселератора" економічного зростання, установлюється кількісний взаємозв'язок між ними, описується порядок використання моделі акселерації економічного зростання на прикладі схем розширеного відтворення й оплати праці у валовому суспільному продукті України. Ключові слова: моделювання економічного зростання, мультиплікатор, акселератор, розширене відтворення, оплата праці, теоретична епіроніка. uk_UA
dc.description.abstract Раскрываются сущность и содержание понятий «мультипликатора» и «акселератора» экономического роста, устанавливается количественная взаимосвязь между ними, описывается порядок использования модели акселерации экономического роста на примере схем расширенного воспроизводства и оплаты труда в валовом общественном продукте Украины. Ключевые слова: моделирование экономического роста, мультипликатор, акселератор, расширенное воспроизводство, оплата труда, теоретическая эпироника. uk_UA
dc.description.abstract Essence and content of the concepts "multiplier" and "accelerator" of the economic growth are described, a quantitative interconnection between them is determined and the way of using the economic growth acceleration model is illustrated on the example of the extended reproduction schemes and labour payment in the gross social product of Ukraine Keywords: modeling of the economic growth, multiplier, accelerator, extended reproduction, labour payment, theoretical epironics. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject НТП та організація виробництва uk_UA
dc.title Графоаналитическое моделирование процесса акселерации экономического роста uk_UA
dc.title.alternative Графоаналітичне моделювання процесу акселерації економічного зростання uk_UA
dc.title.alternative Graphoanalytical modeling of the economic growth acceleration process uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис