Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Налоговое экологическое регулирование качества топлива

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гаркушенко, О.Н.
dc.date.accessioned 2010-07-30T11:39:43Z
dc.date.available 2010-07-30T11:39:43Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Налоговое экологическое регулирование качества топлива / О.Н. Гаркушенко // Економіка пром-сті. — 2009. — № 4. — С. 193-198. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10332
dc.description.abstract Досліджено вплив забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами забруднення на якість довкілля Донецької області. Запропоновано рекомендації щодо податкового екологічного регулювання якості моторних бензинів та дизельного палива для України і Донецької області з урахуванням завданого життю та здоров'ю населення економічного збитку. Ключові слова: податкове екологічне регулювання, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, бензини моторні, дизельне паливо. uk_UA
dc.description.abstract Исследовано влияние загрязнения атмосферного воздуха передвижными источниками на качество окружающей природной среды Донецкой области. Предложены рекомендации по налоговому экологическому регулированию качества моторных бензинов и дизельного топлива для Украины и Донецкой области с учетом нанесенного жизни и здоровью населения экономического ущерба. Ключевые слова: налоговое экологическое регулирование, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, бензины моторные, дизельное топливо. uk_UA
dc.description.abstract The paper investigates the influence of an atmospheric air pollution by movable sources on the quality of environment in Donetsk region. The recommendations on the tax environmental regulation of petrol and diesel fuels quality for Ukraine and Donetsk region are given taking into account the economic harm to the life and health of the population. Keywords: tax environmental regulation, emission of pollutants into atmosphere, petrol, diesel fuel. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Навколишнє середовище, раціональне природокористування uk_UA
dc.title Налоговое экологическое регулирование качества топлива uk_UA
dc.title.alternative Податкове екологічне регулювання якості палива uk_UA
dc.title.alternative Tax environmental regulation of fuel quality uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис