Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Листування Йоганна Бугенхагена з євангелічними правителями як комплекс джерел з історії лютеранської конфесіоналізації

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Каріков, С.
dc.date.accessioned 2016-06-09T14:31:04Z
dc.date.available 2016-06-09T14:31:04Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Листування Йоганна Бугенхагена з євангелічними правителями як комплекс джерел з історії лютеранської конфесіоналізації / С. Каріков // Український історичний збірник — 2014. — Вип. 17. — С. 36-46. — Бібліогр.: 40 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2307-5848
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/101965
dc.description.abstract У статті проаналізовано листи реформатора Йоганна Бугенхагена до правителів євангелічних територій. Схарактеризовано основні теми листування реформатора та його підходи до вирішення конфесійно-політичних проблем. Розглянуто погляди Бугенхагена на організацію Євангелічно-Лютеранської Церкви, розвиток освіти, політичні проблеми. Зроблено висновок щодо активної різнобічної участі Бугенхагена у процесі лютеранської конфесіоналізації. uk_UA
dc.description.abstract В статье проанализированы письма реформатора Иоганна Бугенхагена к правителям евангелических территорий. Охарактеризованы основные темы переписки реформатора и его подходы к решению конфессионально-политических проблем. Рассмотрены взгляды Бугенхагена на организацию Евангелическо-Лютеранской Церкви, развитие образования, политические проблемы. Сделан вывод относительно активного разностороннего участия Бугенхагена в процессе лютеранской конфессионализации. uk_UA
dc.description.abstract The article analyzes the reformer Johannes Bugenhagen’s letters to governors of evangelical territories. Мajor themes of letters of the reformer and his confessional approaches to solution of political problems are characterized. Bugenhagen’s views on the organization of the Evangelical Lutheran Church, the development of education, political problems are considered. The conclusion about active participation of Bugenhagen in the Lutheran confessionalization is made. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український історичний збірник
dc.subject Історія середньовіччя і Нового часу uk_UA
dc.title Листування Йоганна Бугенхагена з євангелічними правителями як комплекс джерел з історії лютеранської конфесіоналізації uk_UA
dc.title.alternative Переписка Иоганна Бугенхагена с евангелическими правителями как комплекс источников по истории лютеранской конфессионализации uk_UA
dc.title.alternative The correspondence of Johannes Bugenhagen to evangelical rulers as a complex of sources for the history of lutheran confessionalization uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94(430) «1524–1558»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис