Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Процес охолодження океанічної літосфери

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Лубков, М.В.
dc.date.accessioned 2016-05-19T15:11:34Z
dc.date.available 2016-05-19T15:11:34Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Процес охолодження океанічної літосфери / М.В. Лубков // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 11. — С. 70-82. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2409-9430
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/100299
dc.description.abstract На підставі варіаційної скінченно-елементної методики для нестаціонарної тривимірної теплової моделі з урахуванням шаруватої неоднорідності океанічної літосфери і радіогенного тепловиділення порід океанічної кори, а також з урахуванням тепловіддачі з боку океану та астеносфери отримано теплові поля океанічної літосфери в процесі її охолодження. За результатами досліджень уточнено дані щодо теплових полів і потужності океанічної літосфери в процесі її охолодження, які отримано раніше на основі простіших теплових моделей. uk_UA
dc.description.abstract На основе вариационной конечно-элементной методики для нестационарной трехмерной тепловой модели с учетом слоистой неоднородности океанической литосферы и радиогенного тепловыделения пород океанической коры, а также с учетом теплоотдачи со стороны океана и астеносферы получены тепловые поля океанической литосферы в процессе ее охлаждения. По результатам исследований уточнены данные о тепловых полях и мощности океанической литосферы в процессе ее охлаждения, полученные ранее на основе более простых тепловых моделей. uk_UA
dc.description.abstract On the base of variation finite element method for non stationary three dimensional heat conductivity model with calculation of the oceanic lithosphere layers heterogeneity and oceanic crust radiogenic heat emission, and also with calculation of the ocean and asthenosphere heat irradiations there were obtained oceanic lithosphere heat fields during it cooling process. The obtained results allowed to specify heat fields and power of the oceanic lithosphere data, during it cooling process, which were obtained earlier on the base of more simple heat conductivity models. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики
dc.subject Теоретичні та практичні результати дослідження розвитку Землі uk_UA
dc.title Процес охолодження океанічної літосфери uk_UA
dc.title.alternative Процесс охлаждения океанической литосферы uk_UA
dc.title.alternative Cooling process of the oceanic lithosphere uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.36


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис