Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Трасування осей геологічних тіл складної морфології з використанням процедури побудови полігонів Вороного в середовищі ГІС

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шафранська, Н.В.
dc.date.accessioned 2016-05-19T14:10:37Z
dc.date.available 2016-05-19T14:10:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Трасування осей геологічних тіл складної морфології з використанням процедури побудови полігонів Вороного в середовищі ГІС / Н.В. Шафранська // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. пр. — 2012. — Вип. 9. — С. 51-56. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2409-9430
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/100276
dc.description.abstract Показано можливості використання процедури побудови полігонів/діаграми Вороного для трасування осей геологічних тіл складної морфології. Такі можливості проілюстровано за допомогою функцій MapInfo на прикладі тіл лужних натрових метасоматитів Новокостянтинівського урановорудного поля Українського щита. uk_UA
dc.description.abstract Показаны возможности использования процедуры построения полигонов/диаграммы Вороного для трассирования осей геологических тел сложной морфологии. Такие возможности проиллюстрированы с помощью функций MapInfo на примере тел щелочных натриевых метасоматитов Новоконстантиновского урановорудного поля Украинского щита. uk_UA
dc.description.abstract Capabilites of use of plotting procedure of Voronoi polygons/diagram for tracing axes of geological bodies of complex morphology are shown. These capabilites are illustrated by functions by means of MapInfo by the example of bodies alkaline sodium metasomatites of Novokostantynivka uranium-ore field. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики
dc.subject Теоретичні та практичні результати досліження розвитку Землі uk_UA
dc.title Трасування осей геологічних тіл складної морфології з використанням процедури побудови полігонів Вороного в середовищі ГІС uk_UA
dc.title.alternative Трассирование осей геологических тел сложной морфологии с использованием процедуры построения полигонов Вороного в среде ГИС uk_UA
dc.title.alternative Tracing of axes of geological bodies of complex morphology with use of plotting procedure of polygons Voronoi in GIS uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550:551.243


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис