Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Решение обратной задачи магниторазведки по векторным измерениям аномального магнитного поля

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Михеева, Т.Л.
dc.contributor.author Панченко, Н.В.
dc.date.accessioned 2016-05-19T14:04:54Z
dc.date.available 2016-05-19T14:04:54Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Решение обратной задачи магниторазведки по векторным измерениям аномального магнитного поля / Т.Л. Михеева, Н.В. Панченко // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. пр. — 2012. — Вип. 9. — С. 135-142. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2409-9430
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/100270
dc.description.abstract Рассмотрена возможность автоматизированного подбора аномальных источников по трехкомпонентным измерениям аномального магнитного поля. Показана возможность моделирования по трем компонентам путем автоматизированного подбора компонент ∆X, ∆Y, ∆Z, ∆T. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто можливість автоматизованого підбору аномальних джерел за трикомпонентним вимірюванням аномального магнітного поля. Показано можливість моделювання за трьома компонентами з використанням автоматизованого підбору за допомогою компонент ∆X, ∆Y, ∆Z, ∆T. uk_UA
dc.description.abstract An algorithm and program of the automated selection of sources parameters by the three-component measurements of the magnetic field are directed. It is shown that for modeling of three-component data it is possiblity to use the program of selection by the ∆X, ∆Y, ∆Z, ∆T components uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики
dc.subject Математична обробка геолого-геофізичної інформації uk_UA
dc.title Решение обратной задачи магниторазведки по векторным измерениям аномального магнитного поля uk_UA
dc.title.alternative Розв’язок оберненої задачі магніторозвідки за векторними вимірюваннями аномального магнітного поля uk_UA
dc.title.alternative Solution of the inverse problem on magnetic prospecting anomalous magnetic field vector measurements uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.114


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис