Перегляд за автором "Ivashchenko, V."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

  • Androsov, V.; Bezdetko, O.; Boriskin, V.; Gladkikh, P.; Gokov, S.; Gordienko, A.; Grevtsev, V.; Gvozd, A.; Ivashchenko, V.; Kalamayko, A.; Karnaukhov, I.I.; Karnaukhov, I.M.; Korzhov, D.; Kozin, V.; Kushnir, V.; Lyashchenko, V.; Moiseenko, M.; Margin, V.; Mocheshnikov, N.; Mytrochenko, V.; Mytsykov, A.; Peev, F.; Ryezayev, A.; Sergienko, V.; Shcherbakov, A.; Skirda, V.; Telegin, Y.; Trotsenko, V.; Zelinsky, A.; Zolochevskij, O.; Zvonarjova, O. (Вопросы атомной науки и техники, 2013)
    The first results of the NESTOR facility commissioning are presented. 60 MeV electron linac injector has been tested and the first electron beam with project parameters was registered at the screen monitors. Electron beam ...