Перегляд за автором "Шпеник, О.Б."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

  • Шпеник, О.Б.; Завілопуло, А.М.; Пилипчинець, О.В. (Доповіді НАН України, 2018)
    Методом мас-спектрометрії з використанням методики пучків, що перетинаються, досліджено процеси іонізації телуру в газовій фазі електронним ударом. Вивчено мас-спектр телуру в дiапазонi масових чисел 50—350 Да при різних ...
  • Шпеник, О.Б.; Завілопуло, А.Н.; Агафонова, А.С.; Романова, Л.Г. (2008)
    By using a domestic mass-spectrometer MK7304 A, we have studied the yield of ions due to the ionization, including the dissociative one, of molecules of glucose at various temperatures. In the energy region of incident ...
  • Шпеник, О.Б.; Пилипчинець, О.В.; Завілопуло, А.М. (Доповіді НАН України, 2018)
    Методом мас-спектрометрії електронного удару досліджено повну та дисоціативну іонізацію молекули 3, 4, 9, 10-діангідриду тетракарбоксильної кислоти перилена С₂₄О₆Н₈ (PTCDA). Встановлено, що основними каналами розпаду ...