Перегляд за автором "Цанов, С.М."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

  • Цанов, С.М. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2010)
    Лирическите произведения на автора са разгледани в техния културноисторически контекст. Текстът проследява как Лилиевата поезия отъждествява патриотични и религиозни символи и идеи. Поставен е акцент върху ключовото ...
  • Цанов, С.М. (2009)
    Текст интерпретирует как проза Мишо Хаджийского представляет жизнь таврийских болгар в контексте исторических собитии 19 – 20 веках. Разсмотренны разных аспектов опозиции патриархалное – историческое битие. Обращается ...