Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд за темою "Україна і світ: глобальний та регіональний вимір"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд за темою "Україна і світ: глобальний та регіональний вимір"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Сурніна-Далекорей, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стаття присвячена дослідженню економічного потенціалу жінок Словацької Республіки у період значних економічних перетворень, викликаних як глибокими трансформаційними процесами, так і специфічним «оксамитовим розлученням» ...
 • Тюшка, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стаття відстоює необхідність формалізації, інституціоналізації та регламентації безпеково-оборонних відносин України та Європейського Союзу. Встановлено суть безпекового партнерства як поглибленої форми асоціації, ...
 • Алєксєєнко, І. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Стаття розглядає способи взаємодії форми державного правління та політичних режимів пострадянських, постсоціалістичних держав, а також держав, які здійснюють перехід від авторитаризму до демократії. Виокремлюються тенденції ...
 • Савойська, С. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглянуто мовну політику держав пострадянського простору та її наслідки. Проаналізовано проблему функціонування російської мови як офіційної або другої державної наряду з національними мовами у вищезазначених ...
 • Дудко, І. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стаття містить ретроспективний аналіз тенденцій становлення зовнішньополітичних пріоритетів України періоду незалежності, визначення передумов змінюваності зовнішньополітичного курсу, включно з підґрунтям, що визначає його ...
 • Седляр, Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Стаття розкриває теоретичні засади дослідження зовнішньої політики. Головну увагу зосереджено на висвітленні ролі внутрішніх чинників, що формують зміст зовнішньої політики держави.
 • Войтович, Р. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті досліджуються причини виникнення зовнішніх глобалізаційних викликів та їхній вплив на національну безпеку України. Підкреслюється залежність національної безпеки від внутрішньої та зовнішньої політики держави.
 • Булик, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Розглянуто основні етапи розвитку системи місцевого самоврядування в Греції на сучасному етапі. Проаналізовано нормативно-правову базу функціонування муніципалітетів та сільських громад, визначено основні фінансові ресурси ...
 • Бучин, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Стаття містить правовий аналіз міжнародних нормативно-правових актів регіонального характеру щодо дотримання демократичних принципів виборів. Автор досліджує міжнародні документи, розроблені в рамках регіональних міжнародних ...
 • Трофименко, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Розглядається еволюція антиглобалістського руху з моменту виникнення та перших акцій протесту до сьогодення. Звертається увага на суспільно-політичні рухи, що передували появі антиглобалізму. Аналізуються різноманітні ...
 • Кічера, Н. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті основну увагу приділено історичним умовам формування русинства у Словацькій Республіці. У Словаччині, подібно до України, розгляд питання русинства не є однозначним. Дана ситуація знайшла відображення в існуванні ...
 • Пошедін, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті розглядається особливість співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору у світлі рішень саміту НАТО у Лісабоні.
 • Подаєнко, Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті досліджується космополітична сутність сучасного європейського простору, тенденції та перспективи подальшого розвитку даної спільноти. Аналіз здійснюється з урахуванням напрацювань сучасних західних політологів ...
 • Лісовський, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Стаття розкриває нові загрози безпеці у Європі та світі. Звертається увага на національні інтереси України щодо збереження стратегічної рівноваги в наявному геополітичному оточенні в питаннях зміцнення національної і ...
 • Редькіна, Г. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядаються зовнішні впливи на розвиток України в умовах державної незалежності. Відзначається, що найбільші зовнішні впливи відчуваються з боку Росії, країн ЄС, а також США. Окреслено наслідки цих впливів.
 • Бусленко, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізуються умови та значення інституціоналізації парламентської опозиції для демократизації політичної системи Польщі в 1990-х роках. Акцентується увага на напрямах та еволюції форм співпраці влади й опозиції.
 • Марадик, Н. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядаються основні концептуальні підходи до дослідження переходу до демократії у постсоціалістичних країнах. Досліджено структурні фази трансформації та виділено складові елементи політичного транзиту. З’ясовано, ...
 • Юськів, Б. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Розглядаються особливості європейського «полюса» глобальної міграції на фоні інших центрів протягання трудових іммігрантів. Показано, що нинішня Європа являє собою своєрідну двохосьову міграційну систему, на одній осі якої ...
 • Кохан, Г. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті досліджується міжнародне антикорупційне законодавство як фундамент для формування національного антикорупційного законодавства та національних антикорупційних стратегій. Автор пояснює сучасний розвиток ...
 • Качинська, Н. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Розглядається міжнародний імідж сучасної України в контексті проблеми забезпечення захисту національних інтересів держави. Пропонується спроба обґрунтованого доказу наукової гіпотези про те, що міжнародний імідж України ...