Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд за автором "Семененко, В.П."

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд за автором "Семененко, В.П."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Семененко, В.П.; Горовенко, Т.М.; Шкуренко, К.О.; Сливінський, В.М. (Записки Українського мінералогічного товариства, 2010)
  Наведено результати растрових електронно-мікроскопічних та енергодисперсійних спектрометричних досліджень скульптури поверхні та хімічного складу мінеральних зерен із енстатитового ахондрита Norton County. Вперше в ахондриті ...
 • Семененко, В.П.; Гирич, А.Л.; Ширинбекова, С.Н.; Горовенко, Т.Н.; Кичань, Н.В. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2012)
  В метеоритах выделены три генетических типа нанометровых зёрен минералов – конденсационные, метаморфогенные и экзогенные. Первые образовались в результате конденсации в газопылевом облаке, как в досолнечный, так и в солнечный ...
 • Семененко, В.П.; Соботович, Э.В. (Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища, 2009)
  Дано определение космоэкологии как интегральной фундаментальной науки и рассмотрены основные направления ее развития.
 • Семененко, В.П.; Гіріч, А.Л. (Доповіді НАН України, 2011)
  Наведено результати мінералогічного дослідження унікальної силікатної з примітивною ( SiO2/MgO — 3,21; FeO/(FeO+MgO) — 0,87) тонкозернистою оболонкою макрохондри, знайденої в хондриті Кримка. Вона відрізняється від відомих ...
 • Семененко, В.П. (Записки Українського мінералогічного товариства, 2011)
 • Павлишин, В.І.; Платонов, О.М.; Брик, О.Б.; Возняк, Д.К.; Квасниця, В.М.; Курепін, В.О.; Мельников, В.С.; Міцюк, Б.М.; Семененко, В.П.; Таращан, А.М. (Мінералогічний журнал, 2008)
  Статтю присвячено історії розвитку мінералогічних знань в Україні з часу створення у 1918 р. Української Академії наук. Стисло розглядаються основні досягнення вчених НАН України в різних областях цієї важливішої дисципліни ...
 • Горовенко, Т.М.; Семененко, В.П. (Записки Українського мінералогічного товариства, 2011)
 • Семененко, В.П.; Горовенко, Т.М. (Доповіді НАН України, 2017)
  Проаналізовано оригінальні та літературні дані про знахідки ниткоподібних кристалів у метеоритах. Показано, що вони мають різну природу і характерні для зерен олівіну, графіту і піроксену в хондритах, рабдиту та Fe,Ni-металу ...
 • Семененко, В.П.; Квасниця, І.В.; Алєксєєва, О.І.; Ширінбекова, С.Н. (Записки Українського мінералогічного товариства, 2008)
  Наведено результати растрових електронно-мікроскопічних досліджень скульптури поверхні зерен мінералів із паласитів. Показано, що тонкі скульптурні особливості на поверхні зерен є чутливим індикатором фізико-хімічних умов ...
 • Семененко, В.П. (Записки Українського мінералогічного товариства, 2010)
  Уперше в метеоритi, а саме в хондриті Кримка, знайдено зерна самородного срібла. Відповідно до результатів електронно-мікроскопічних та енергодисперсійних досліджень, вони розміщуються у порожнині Fe,S,Ni- гідроксидів ...
 • Семененко, В.П.; Гіріч, А.Л. (2007)
  Наведено результати попереднього структурно-мінералогічного та хімічного досліджень темного ксеноліту ВК16 у хондриті Кримка. Співвідношення SiO2/MgO, тонкозерниста структура, високий модальний вміст металу та мінералогічні ...
 • Семененко, В.П.; Горовенко, Т.М. (Записки Українського мінералогічного товариства, 2009)
  Наведено результати сканувальних електронно-мікроскопічних і нергодисперсійних досліджень скульптури поверхні та хімічного складу інеральних зерен паласиту Омолон, в якому вперше знайдені графіт, іоцит, кварц і, можливо, ...
 • Семененко, В.П.; Гіріч, А.Л.; Кичань, Н.В. (Доповіді НАН України, 2012)
  Наведено результати структурно-мiнералогiчних та хiмiчних дослiджень тонкозернистого силiкатного ксенолiта AL1 у хондритi Allende (CV3). За валовим хiмiчним складом i вiдношенням SiO₂/MgO ксенолiт вiдноситься до вуглистих ...
 • Семененко, В.П. (2007)
  Наведено структурно-мінералогічні та хімічні характеристики вуглистого ксеноліту із хондриту Кримка, в якому збереглися прикмети первісної полістадійної акреції мінерального пилу протопланетної туманності. Вперше знайдені ...