Перегляд за автором "Петров, Е.Г."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

  • Зелінський, Р.З.; Петров, Е.Г.; Тесленко, В.І. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2009)
    Запропоновано кінетичний модель для опису комбінованої пружньої та непружньої стрибкової трансмісії електрона через короткий молекулярний провід у випадку сильного Кульонового відштовхування між електронами, що переносяться. ...
  • Шевченко, Є.В.; Петров, Е.Г. (Український фізичний журнал, 2010)
    Розглянуто вплив потенцiалу затворного електрода на формування тунельного струму в системi “електрод–молекула–електрод”, в якiй внутрiшня частина молекули являє собою лiнiйний мiсток iз сильно делокалiзованими молекулярними ...
  • Петров, Е.Г.; Зелінський, Я.Р. (2009)
    На основi методу нерiвноважної матрицi густини запропоновано кiнетичну модель формування фотоiндукованого струму через окрему молекулу, розмiщену мiж двома металевими електродами. Одержано аналiтичний вираз для фотоiндукованого ...