Перегляд за автором "Міхєєв, О.М."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Лапань, О.В.; Міхєєв, О.М. (Доповіді НАН України, 2019)
  Розроблено мобільну конструкцію біоплато для очищення водних об'єктів від важких металів, де як біотичний компонент використовуються вищі наземні рослини. Показано ефективність запропонованої гідрофітної споруди з рослинами ...
 • Міхєєв, О.М.; Жук, В.В.; Овсянникова, Л.Г.; Гродзинський, Д.М. (Доповіді НАН України, 2016)
  Досліджено гормезисну дію УФ-С опромінення на пігменти, вміст ендогенного пероксиду водню та активність антиоксидантних ферментів листків гороху. Встановлено, що після опромінення рослин адаптуючою дозою УФ-С рівень ...
 • Гродзинський, Д.М.; Шиліна, Ю.В.; Міхєєв, О.М.; Гуща, М.І. (Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля, 2005)
  Розглянуто феноменологію радіаційного гормезиcу для біологічних об’єктів різних рівнів інтеграції та здійснено огляд існуючих концепцій гормезису. Зроблено акцент на складному, багаторівневому і транзитивному характері ...
 • Міхєєв, О.М.; Овсяннікова, Л.Г.; Войтенко, Л.В.; Жук, В.В.; Гродзинський, Д.М. (Доповіді НАН України, 2016)
  За дозовою залежнiстю ростових параметрiв головного кореня проросткiв гороху встановлено дiапазон гормезисних доз гамма-опромiнення. Оцiнено мiтотичний iндекс (МI) клiтин апiкальної меристеми кореня, рiвень цитокiнiнiв ...
 • Міхєєв, О.М.; Лапань, О.В. (Доповіді НАН України, 2019)
  Розроблено мобільну конструкцію біоплато для очищення водних об’єктів від радіонуклідів та важких металів. Досліджено ефективність запропонованої гідрофітної споруди з різними видами рослин-гіперакумуляторів щодо іонів ...