Перегляд за автором "Кудін, В.Г."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Пастушенко, К.Ю.; Судавцова, В.С.; Левченко, П.П.; Кудін, В.Г. (Адгезия расплавов и пайка материалов, 2018)
  Критично проаналізовано термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Ni—Sn, Ce—Ni, Ce—Sn, відомі з літератури. Встановлено найбільш достовірні дані, які було використано для прогнозування аналогічних параметрів ...
 • Романова, Л.О.; Судавцова, В.С.; Пастушенко, К.Ю.; Кудін, В.Г.; Іванов, М.І. (Адгезия расплавов и пайка материалов, 2018)
  Методом калориметрії вперше визначено термохімічні властивості сплавів системи Sb—Eu за температури 1200 К в інтервалах складів 0 ≤ хSb ≤ 0,6 і 0,8 ≤ хSb ≤ 1,0. Встановлено, що мінімальне значення ентальпії змішування ...
 • Іванов, М.І.; Березуцький, В.В.; Шевченко, М.О.; Кудін, В.Г.; Судавцова, В.С. (Доповіді НАН України, 2013)
  Методом калориметрiї вивчено термохiмiчнi властивостi розплавiв Eu−Pd(Pt) при 1300 К (0 < xPd < 0,37 i 0 < xPt < 0,36), Al−Eu при 1300 К (0,59 < xEu < 1) та 1473 К (0 < xEu < 0,21), Eu−Sn при 1300 K (0 < xSn < 0,16) та ...
 • Кудін, В.Г.; Левченко, П.П.; Романова, Л.О.; Кобилінська, Н.Г.; Судавцова, В.С. (Современные проблемы физического материаловедения, 2015)
  За методом диференціально-термічного аналізу встановлено температури, при яких відбувається взаємодія компонентів сплавів і проміжних фаз систем Al—La, Al—Y, та розраховано теплові ефекти цих фазових перетворень в розглянутих ...
 • Кудін, В.Г.; Романова, Л.О.; Кобилінська, Н.Г.; Судавцова, В.С. (Современные проблемы физического материаловедения, 2015)
  Із відомих термодинамічних властивостей розплавів подвійних граничних підсистем розраховано за різними моделями аналогічні параметри для розплавів потрійної системи Ce—Ni—Ga.
 • Кудін, В.Г.; Осіпов, О.С.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Макара, В.А.; Ткач, В.М. (Доповіді НАН України, 2011)
  Потрійні бориди Ni23−xMexB6 типу Cr23C6 синтезовані методом реакційного спікання при високому тиску 8 ГПа і температурі 1200 °С з порошків нікелю та диборидів TiB2, ZrB2, HfB2. Уточнено кристалічну структуру цих боридів, ...
 • Кудін, В.Г.; Осіпов, О.С.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Макара, В.А.; Ткач, С.В. (Доповіді НАН України, 2011)
  Потрійний борид Ni23−xAlxB6 типу Cr23C6 синтезовано методом реакційного спікання в умовах високого тиску 8 ГПа при 1200 °С. Уточнено кристалічну структуру вказаного бориду, а також бориду такого самого вихідного складу, ...
 • Судавцова, В.С.; Левченко, П.П.; Пастушенко, К.Ю.; Козорезов, А.С.; Кудін, В.Г. (Адгезия расплавов и пайка материалов, 2017)
  Методом калориметрії і за моделлю ідеальних асоційованих розчинів визначено термодинамічні властивості сплавів систем La—Sn, La—Ni—Sn за 1600—1800 К в інтервалі складів 0 ≤ хSn ≤ 0,2 і по трьох променевих перерізах відповідно. ...
 • Іванов, М.І.; Березуцький, В.В.; Шевченко, М.О.; Кудін, В.Г.; Судавцова, В.С. (Доповіді НАН України, 2011)
  Методом калориметрії визначені термохімічні властивості розплавів подвійних систем Al–Y (La, Eu, Yb). Встановлено, що інтегральні ентальпії змішування розплавів систем Al–Y (La) досягають мінімуму −41 кДж/моль при χY=0,4 ...
 • Шевченко, М.О.; Судавцова, В.С.; Кудін, В.Г.; Березуцький, В.В.; Іванов, М.І. (Доповіді НАН України, 2013)
  Ентальпiї змiшування рiдких сплавiв системи Al−Sc визначено методом калориметрiї при 1840 K в iнтервалi концентрацiй 0,62 < xSc < 1, а системи Al−Co — при 0 < xCo < 0,24 (1870 K) i 0 < xCo < 0,12 (1620 K). Термодинамiчнi ...
 • Кудін, В.Г.; Шевченко, М.О.; Іванов, М.І.; Березуцький, В.В.; Судавцова, В.С. (Доповіді НАН України, 2013)
  Методом iзопериболiчної калориметрiї дослiджено парцiальнi та iнтегральнi ентальпiї змiшування розплавiв системи Fe−Sc в концентрацiйному iнтервалi 0 < xSc < 0,9 при температурi 1873 K. Встановлено, що мiнiмум iнтегральних ...
 • Судавцова, В.С.; Козорєзов, А.С.; Кудін, В.Г.; Романова, Л.О.; Подопригора, Н.В. (Адгезия расплавов и пайка материалов, 2019)
  Методом калориметрії визначено термодинамічні властивості сплавів систем Sn—Tb (Er, Lu ) за температур 1516, 1597 і 1644 К відповідно в інтервалі складів 0 ≤ хLn ≤ 0,3. Встановлено, що мінімальні значення ентальпії змішування ...
 • Судавцова, В.С.; Романова, Л.О.; Кудін, В.Г.; Макара, В.А. (Адгезия расплавов и пайка материалов, 2019)
  Методом калориметрії і за моделлю ідеальних асоційованих розчинів визначено термодинамічні властивості розплавів системи Al—Er за температур 1640 і 1870 К в інтервалі складів 0 ≤ хAl ≤ 1,0. Встановлено, що мінімальне ...
 • Судавцова, В.С.; Дуднік, А.С.; Кудін, В.Г.; Романова, Л.О.; Подопригора, Н.В. (Адгезия расплавов и пайка материалов, 2019)
  Методом калориметрії визначено термодинамічні властивості сплавів системи In—Tb (Er, Lu) за температур 1625, 1518 (1598) і 1653 К відповідно, в інтервалі складів 0,7 ≤ хIn ≤ 1,0. Встановлено, що мінімальне значення ентальпії ...
 • Судавцова, В.С.; Козорєзов, А.С.; Пастушенко, К.Ю.; Кудін, В.Г. (Адгезия расплавов и пайка материалов, 2018)
  Методом калориметрії і за моделлю ідеальних асоційованих розчинів визначено термодинамічні властивості сплавів системи Sn—Ho за температур 1640 і 1870 К в інтервалі складів 0 ≤ хSn ≤ 1,0. Встановлено, що мінімальне значення ...
 • Кудін, В.Г.; Осіпов, О.С.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Макара, В.А.; Ткач, В.М. (2009)
  В результатi дослiдження багатих на нiкель сплавiв системи Ni−B−C, отриманих за методом реакцiйного спiкання при високому тиску, побудовано фрагмент iзотермiчного перерiзу цiєї системи при 7,7 ГПа та 1200 °С. Показано, що ...
 • Кудін, В.Г. (Современные проблемы физического материаловедения, 2013)
  Методом ізопериболічної калориметрії при 1770—1840 K визначено ентальпії змішування рідких сплавів Ni—B—Ме і подвійних граничних підсистем. Ентальпії змішування досліджених сплавів характеризуються значними екзотермічними ...