Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд за темою "Екологічні проблеми природокористування"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд за темою "Екологічні проблеми природокористування"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Огоноченко, В. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Розглянуто природоохоронні проблеми Львівщини, а також соціальні та економічні обмеження щодо їх розв’язання, зокрема, транскордонне забруднення, втрата корисних властивостей землі, антропогенні геологічні процеси, зниження ...
 • Служинська, З.; Калинюк, П. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Генофонд популяції людини зазнавав не лише впливів суто біотичних та абіотичних факторів, економічного та соціального довкілля, а й політичних чинників, які зумовлюють демографічні коливання. Війни, колективізація, голодомори, ...
 • Ковальчук, І. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Проаналізовано поширення спектра сучасних рельєфоперетворювальних процесів в Українських Карпатах, охарактеризовані риси гідрографії, дано оцінку впливу природних і техногенних чинників на гідрологічний режим річок. Подані ...
 • Малиновський, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Аналізом екологічних, ценотичних, систематичних і хорологічних особливостей сучасних та аналогів головних третинних ценозоутворювачів встановлені флорогенетичні комплекси рослинного покриву Карпат. Формування сучасних ...
 • Цайтлер, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Неґативний вплив розроблення і експлуатації Бориславського нафтового родовища протягом останніх двохсот років позначився на всіх навколишніх екологічних системах і їх складових — атмосферному повітрі, ґрунтах, водних ...
 • Чорнобай, Ю. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Зміни форм стійкости структурних детритних компонентів, як і підстилки загалом, відбуваються в альтернативних напрямах посилення потенційних або актуальних властивостей. На підставі співвідношень вмісту консервативних та ...
 • Голубець, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Розкрита суть чотирьох основних розділів екології: аутекології, демекології, синекології та екосистемології; описані об’єкти, предмет і завдання останньої. Визначена роль розумової і виробничої діяльности людства ...
 • Колодій, В. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Ріки північно-східного макросхилу Карпат є головними джерелами забезпечення водою населення, промисловости і сільського господарства в реґіоні. Водночас якість води не у всіх із них і не у всьому відповідає вимогам нормативних ...
 • Калинович, Н.; Ситник, О. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Історія заселення карпатського реґіону людьми налічує близько мільйона років. 7 тис. років тому гірські масиви опинилися у сфері впливу активної господарської діяльности людини. Різноманітні історичні події призводили до ...
 • Калинович, Н. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  На основі палеоботанічних досліджень на території Українських і частково Польських Карпат відтворено картину розвитку флори і рослинности цього реґіону від початку формування гірської системи. Протягом приблизно 70 млн. ...
 • Козловський, М.; Царик, Й. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Вказано на потребу комплексних досліджень басейнових екосистем як моделей для розроблення способів природоощадливого землекористування. Охарактеризовані мета і завдання спільного Українсько-Німецького проекту під егідою ...
 • Білонога, В.; Малиновський, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Наведені результати досліджень заростання техногенних ландшафтів сірчаних родовищ. Основні варіанти розвитку сукцесій належать до первинних сингенетичних з поступовим набуванням ендоекогенетичних ознак. Зміни охоплюють ...
 • Гнатів, П. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Запропонована концепція макрометаболічної структури листків як системи біохемічних показників адаптації деревних рослин. Уся суха маса розглядається як сума вмісту клітковини, водорозчинних цукрів, ліпідів, протеїдів і ...
 • Снітинський, В.; Грицишин, П.; Чорнобай, Ю. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Сталий розвиток реґіону повинен базуватися на комплексному підході до розвитку окремих його галузей. Необхідність такого підходу особливо актуальна при плануванні сільськогосподарської політики при створені умов, які б ...
 • Кияк, В.; Малиновський, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Повідомлено про поширення сіножатей та пасовищ у гірських та рівнинних районах области. Вказано флористичні особливості фітоценозів субальпійського поясу, післялісових лук лісового поясу, суходільних лук та річкових заплав. ...
 • Кучерявий, В. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Узагальнено результати міжнародної конференції ООН „Середовище і розвиток”, яка відбулася 1992 р. у Ріо-де-Жанейро. Людська цивілізація вступає в епоху екологічного розвитку. Реалізуються ідеї В. І. Вернадського про ...
 • Третяк, П.; Криницький, Г.; Дейнека, А. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2001)
  Протягом останнього тисячоліття докорінних змін зазнали лісові ландшафти реґіону, скоротилась загальна лісистість: у горах до 40—60, а на рівнині — до 12—40 %. Особливо потерпіли у другій половині ХХ століття дубові ...
 • Криницький, Г.; Третяк, П. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Протягом останніх століть унаслідок господарської діяльности лісові природні комплекси Карпат зазнали деградаційних змін. Відбулися модифікації просторової і вікової структури та породного складу лісів, знизився їхній ...
 • Голубець, М. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  У контексті наукових ідей В. Вернадського стосовно живої речовини, плівки життя та ролі людського розуму і керованої ним праці як організатора глобальної надсистеми — соціосфери розглянуто стратегічні питання раціонального ...
 • Малиновський, К. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Під впливом антропогенних факторів природна верхня межа лісу в Карпатах знижена на 200—300 м по вертикалі і представлена тепер суцільною стіною високостовбурних дерев, нездатних протистояти стихійним явищам. Повідомлено ...