Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд за темою "Аспекти глобалізації"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд за темою "Аспекти глобалізації"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Сакович, В. (2005)
  В сучасних дослідженнях проблем антиглобалізму часто спостерігаємо спрощене про нього уявлення, що зводиться переважно до історичних аналогій. Це властиво, зокрема, й російській публіцистиці, яка часто схильна трактувати ...
 • Алексеєнко, І. (2005)
  Антиглобалізм, навіть в найширшому його розумінні, не став цілісною ідейно-політичною концепцією, яку поділяла б принаймні більшість представників суспільно-політичних сил, котрі прямо чи опосередковано виступають як проти ...
 • Ковальов, П. (2004)
  Політичні структури Європейського Союзу почали розвиватися з кінця 1950-х. Проте відносини США з ЄС стали наповнюватися реальним змістом тільки тоді, як американці побачили в євроструктурах потужну силу, що відійшла від ...
 • Наумкіна, С.; Ткачук, Ю. (2005)
  У статті обгрунтовується теза, що в останнє десятиріччя в процесах глобалізації, поряд з тенденціями інтеграції та універсалізації, простежується й інша тенденція – зростаюча поляризація світу: структурно диференційованій ...
 • Бебик, В. (2006)
  Процеси глобалізації, що набрали ходи на межі ХХ – ХХІ століть, переважно на грунті економічної інтеграції та визрівання загальнолюдського, планетарного розуміння екологічних, технологічних і техногенних проблем, потребують ...
 • Кремень, Т. (2004)
  В останні десятиліття, з бурхливим розвитком процесів глобалізації, особливої актуальності набуває проблема визначеннястатусу державного суверенітету і його ролі в сучасних умовах. Вивчення такого явища, як „знецінення” ...
 • Дріс, К.; Чигринов, В. (2005)
  С. Хантінгтон у книзі „Третя хвиля. Демократизація наприкінці ХХ століття” наводить слова одного єгиптянина, який 1989 року так висловився щодо майбутньої політики країн арабського світу: „Від демократії нікуди не подітися” ...
 • Іщенко, М.; П’єцух, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  Глобалізація процесів урбанізації, індустріалізації, модернізації та інтеграції всіх форм життя обумовлює створення нових соціальних умов, модифікованих суспільно-політичних і культурних реалій. У результаті виникає ...
 • Дмитренко, М. (Політичний менеджмент, 2009)
  Стаття присвячена дослідженню проблем і перспектив інноваційного розвитку суспільства в контексті теорії „довгих хвиль”, причинно-наслідкових закономірностей циклічного оновлення технологічних структур продуктивних сил. ...
 • Шаблінський, І. (2003)
  В новітніх суспільно-історичних умовах, коли динамічно формується інформаційне суспільство, взаємодія суб’єктів суспільно-політичних процесів стає все інтенсивнішою, різноманітнішою та ефективнішою, а у певних випадках і ...
 • Юськів, Б. (Політичний менеджмент, 2009)
  Автор піддає аналізу концепцію і парадигми глобального управління. Даючи власну інтерпретацію управлінню глобалізацією, автор визначає суб’єкти і об’єкти глобального управління та розглядає існуючі його парадигми як ...
 • Тихомирова, Є. (2005)
  У статті розглядаєються структура та функції міжнародного лобізму як складової міжнародного PR. Автор аналізує об’єктивну необхідність та можливість існування цього явища. Робиться висновок, що міжнародний лобізм, застосовуючи ...
 • Алексеєнко, І. (Політичний менеджмент, 2009)
  Еволюційні зміни в природі суверенітету породжують проблему перегляду ролі національної держави як головного актора світової політики, переосмислення понять „зовнішня політика” та „національний інтерес”. Глобалізація ...
 • Пироженко, В. (2006)
  Оформлення нового світопорядку й частковий перегляд політичних і правових принципів міжнародних відносин створили умови для оновлення ідеологічного супроводу політики держав. Основні світоглядні й ідеологічні новації в ...
 • Кресіна, І.; Стойко, О. (Політичний менеджмент, 2009)
  У статті визначаються позитивні та негативні сторони такого багатогранного сучасного явища, як міграція населення. Особлива увага звертається на проблему нелегальної міграції. Називаються загрози, які можуть виникати з її ...
 • Сірий, С. (2007)
  На межі ХХ і ХХІ століть сталися фундаментальні зміни у сфері міжнародної безпеки. Світова спільнота зустрілася з принципово новими викликами й загрозами. У багатьох регіонах світу спостерігається міждержавне суперництво, ...
 • Шепелєв, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Постійні зміни і розмаїття є важливими ознаками глобалізму, і тому, на перший погляд, може скластися враження, що в глобальній дійсності взагалі не існує жодних усталених форм і закономірних тенденцій. Насправді ж глобалізація ...
 • Бебик, В. (2006)
  Формування глобального суспільства, насамперед на основі нових інформаційно-комунікаційних технологій (супутникового телебачення, Інтернету, мобільного зв’язку тощо), кардинально змінює не тільки економічну, політичну, ...
 • Юсеф, Н. (Політичний менеджмент, 2008)
  Кінець XX століття знаменував важливу віху в історичному розвитку країн Близького Сходу, що дає можливість підбити деякі підсумки чи, принаймні, констатувати певні істотні зміни, характерні для еволюції арабського світу.
 • Колодюк, А. (2004)
  Аналізуються фундаментальні передумови, що є первинними в процесі творення інформаційного суспільства. Обґрунтовується теза, що електронна готовність та електронне залучення є основоположними факторами переходу суспільства ...