Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Applicability of Heavy Ion Beam Probing (HIBP) system for stellarator WEGA

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Krupnik, L.I.
dc.contributor.author Deshko, G.N.
dc.contributor.author Zhezhera, A.I.
dc.contributor.author Melnikov, A.V.
dc.contributor.author Perfilov, S.V.
dc.contributor.author Otte, M.
dc.date.accessioned 2015-03-26T18:16:11Z
dc.date.available 2015-03-26T18:16:11Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Applicability of Heavy Ion Beam Probing (HIBP) system for stellarator WEGA / L.I. Krupnik, G.N. Deshko, A.I. Zhezhera, A.V. Melnikov, S.V. Perfilov, M. Otte // Вопросы атомной науки и техники. — 2005. — № 1. — С. 215-217. — Бібліогр.: 2 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.70.Nc
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/79154
dc.description.abstract The applicability of the HIBP for stellarator WEGA is described in this article. It is possible to use such diagnostics for local plasma parameters measurement. Calculations of probing Na + beam trajectories were done for WEGA magnetic configuration with B0 = 0.5 T. The trajectory optimization aiming for the maximal plasma observation was done for chosen entrance and exit port combination. The calculation showsthat HIBPallows getting radial profiles of plasma parameters. The detector line of equal entrance angle connects the central area and the edge of the plasma column for beam energy E =30-60 keV. The detector line of equal energy E = 40 keV allowsto obtain series of radial profiles during single shot by changing of the beam entrance angle with the scan of control voltage. uk_UA
dc.description.abstract У статті описана можливість застосування HIBP діагностики для стеларатора WEGA. Можливе застосування цієї діагностики для локального вимірювання параметрів плазми. Проведені розрахунки траєкторій пучка іонів натрію для магнітної конфігурації WEGA з Bo = 0.5 T. Проведено оптимізацію траєкторій з метою одержання максимально можливої області спостерігання плазми для даної комбінації вхідного та вихідного портів. Розрахунки показують можливість одержання радіальних профілів параметрів плазми за допомогою HIBP діагностики. Детекторна лінія для постійного кута входу торкается центральної області та периферії плазми при енергії пучка E =30-60 keV. Детекторна лінія для постійної енергії E = 40 keV дозволяє одержати серію радіальних профілів за один постріл при зміні вхідного кута за допомогою сканування пучка керуючою напругою. uk_UA
dc.description.abstract В статье описана возможность применения HIBP диагностики для стелларатора WEGA. Возможно применения этой диагностики для локальных измерений параметров плазмы. Проведены расчеты траекторий пучка ионов натрия для магнитной конфигурации WEGA с Bo = 0.5 T. Проведена оптимизация траекторий с целью получения максимально возможной области наблюдения плазмы при данной комбинации входного и выходного портов. Расчеты показывают возможность получения радиальных профилей параметров плазмы с помощью HIBP диагностики. Детекторная линия для постоянного угла входа касается центральной области и периферии плазмы при энергии пучка E =30-60 keV. Детекторная линия для постоянной энергии E = 40 keV позволяет получить серию радиальных профилей за один разряд при изменении входного угла с помощью сканирования пучка управляющим напряжением. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Plasma diagnostics uk_UA
dc.title Applicability of Heavy Ion Beam Probing (HIBP) system for stellarator WEGA uk_UA
dc.title.alternative Можливість застосування системи зондування пучком важких іонів (HIBP) для стеларатора WEGA uk_UA
dc.title.alternative Возможность применения системы зондирования пучком тяжелых ионов (HIBP) для стелларатора WEGA uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис