Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Виноградова, О.Р. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2010)
  Изложен научно-методический подход к адаптивному планированию объемов выпуска продукции, который позволяет повысить гибкость производства, снизить потери вследствие отклонений спроса от прогнозных значений, следовательно, ...
 • Андриенко, И.А. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2009)
  Проведен теоретический анализ методов и моделей координации в иерархических структурах управления, выявлены перспективные направления исследования в рамках решения задач координации на отечественных промышленных предприятиях.
 • Чотий, Н.Д. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Проанализированы подходы к определению категории«банковское регулирование» в направлении выделения её содержательных аспектов и подходов к реализации. Дана сравнительная оценка категорий «банковское регулирование» и«банковский ...
 • Куницына, М.Ю. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2010)
  Проанализированы основные подходы и научная аргументация целесообразности формирования стратегии вертикальной интеграции в машиностроении.
 • Педерсен, И.А. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2009)
  Рассмотрены основные подходы, позволяющие оценить эффективность инноваций, и выявлены их недостатки. Определены основные направления совершенствования подходов к оценке эффективности инноваций.
 • Аборчі, О.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Проведено аналіз еволюції та сучасного стану структури банківської системи України. Досліджено витоки національної банківської системи, наведено авторський варіант періодизації її розвитку з виділенням найбільш значущих ...
 • Автор відсутній (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2015)
 • Автор відсутній (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2014)
 • Автор відсутній (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
 • Автор відсутній (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2016)
 • Бриль, І.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2017)
  Розглянуто теоретико-практичні аспекти визначення особливостей складу та здійснено порівняльний аналіз моделей розрахунків економічної доданої вартості (EVA). Доведено, що впровадження EVA на підприємствах дозволить підвищити ...
 • Рябикіна, К.Г. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2015)
  Здійснено порівняння бухгалтерської та вартісної моделей за параметрами: виявлення та обрахування фінансового результату, формування системи управління капіталом підприємства, аналіз інвестиційних ризиків, кількісна ...
 • Толмачова, Г.Ф.; Квілінський, О.С. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Виявлено регіони-лідери та регіони-аутсайдери щодо мікро- і макроекономічних показників конкурентоспроможності. За допомогою побудови кореляційнорегресійних моделей визначено залежність показників малих підприємств від ...
 • Бриль, І.В.; Василенко, Т.Д. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2015)
  Проаналізовано стан нематеріальних активів підприємств України; досліджено основні закономірності управління нематеріальними активами підприємства у сучасному конкурентному середовищі, ідентифіковано зовнішні та внутрішні ...
 • Рябикіна, К.Г. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2017)
  Здійснено аналіз визначення сутності та структури основних засобів підприємств. Обґрунтовано сучасні підходи до формування та використання основних засобів підприємства. Підтверджено розподіл заходів щодо оптимізації ...
 • Следь, О.М. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Досліджено підходи до формування та використання чистого прибутку підприємств. Встановлено систему пропорцій поділу прибутку на частини, що капіталізуються (кошти навиробничий розвиток, формування резервного фонду), і ...
 • Следь, О.М. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2014)
  Досліджено підходи до формування та використання чистого прибутку підприємств. Встановлено систему пропорцій поділу прибутку на частину, що капіталізується (кошти на виробничий розвиток, формування резервного фонду), і ...
 • Ткаченко, А.М.; Маменко, К.І. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2009)
  Розглянуто сутність і складові банківської безпеки. Запропоновано підходи до визначення фінансової безпеки банківської системи та наведено тлумачення поняття фінансової безпеки комерційного банку.
 • Іваненко, Л.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2015)
  На основі вивчення моделі життєвого циклу людського капіталу, виділення стадій формування, розвитку, зрілості та спаду визначено джерела і напрямки інвестицій у людський капітал. Встановлено, що у продуктивному періоді ...
 • Драчук, Ю.З.; Кочешкова, І.М.; Трушкіна, Н.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2014)
  Обґрунтовано доцільність створення на базі ДП «Науково-технічний центр «Вуглеінновація» інституції інновацій, метою якої буде формування інституційного середовища, яке зв’яже всіх учасників інноваційного процесу при створенні ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис