Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

О новых вызовах и угрозах национальной безопасности государства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гулиев, А.Д.
dc.date.accessioned 2011-07-06T06:30:43Z
dc.date.available 2011-07-06T06:30:43Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation О новых вызовах и угрозах национальной безопасности государства / А.Д. Гулиев // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 3. — С. 275-280. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0074
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/23633
dc.description.abstract У статті автор намагається класифікувати основні нетрадиційні загрози національної безпеки держави. Пропонуються основні принципи, слідування яким могло б ліквідувати найгостріші протиріччя між державами з метою досягнення ефективного результату у забезпеченні національної; безпеки. Ключові слова: охорона навколишнього середовища, міжнародний контроль, національна безпека, транснаціональні кримінальні організації, принцип транснационализму. uk_UA
dc.description.abstract В статье делается попытка классифицировать основные нетрадиционные угрозы национальной безопасности государств. Предлагаются основные принципы, следование которым могло бы устранить наиболее острые противоречия между государствами в целях достижения эффективного результата в области обеспечения национальной безопасности. Ключевые слова: охрана окружающей среды, международный контроль, национальная безопасность, транснациональные криминальные организации, принцип транснационализма. uk_UA
dc.description.abstract The author in the article tries to classify the main non-traditional threats to national security of the state. In conclusion author proposes main principles which should be observed in order to eliminate the most severe tensions and achieve best result in ensuring national security. Key words: environment, protection, international control, national safety, transnational criminal organization, principle of transnacionalizm. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Часопис Київського університету права
dc.subject Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство uk_UA
dc.title О новых вызовах и угрозах национальной безопасности государства uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис