Показати простий запис статті

dc.contributor.author Співак, І.В.
dc.date.accessioned 2011-07-06T05:59:10Z
dc.date.available 2011-07-06T05:59:10Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Митний режим транзиту / І.В. Співак // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 3. — С. 105-110. — Бібліогр.: 42 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0074
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/23605
dc.description.abstract На основі аналізу національного законодавства України, МК РФ, МК Республіки Білорусь, МК Республіки Казахстан, МК ЄС від 2008 р. та Міжнародних конвенцій визначені недоліки поняття «митний режим транзиту», передбаченого ст. 200 Митного кодексу України, та запропоновано нове визначення митного режиму «транзит». Ключові слова: митний режим, митна процедура, міжнародний транзит, внутрішній транзит, переміщення товарів. uk_UA
dc.description.abstract На основе анализа национального законодательства Украины, ТК РФ, ТК Республики Беларусь, ТК Республики Казахстан, ТК ЕС от 2008 г. и Международных конвенций определены недостатки понятия «таможенный режим транзита», предусмотренного ст. 200 Таможенного кодекса Украины, и предложено новое определение таможенного режима «транзит». Ключевые слова: таможенный режим, таможенная процедура, международный транзит, внутренний транзит, перемещения товаров. uk_UA
dc.description.abstract On the basis of analysis of national legislation of Ukraine, MK of RF, MK of Republic Byelorussia, MK of Republic Kazakhstan, MK of ES from 2008 and International conventions certain lacks of concept «custom mode of trunk-to-trunk», foreseen st., 200 the Custom code of Ukraine, and the new decision of the custom mode is offered «trunk-to-trunk». Key words: custom mode, custom procedure, international trunk-to-trunk, internal trunk-to-trunk, moving of commodities. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Часопис Київського університету права
dc.subject Проблеми державного управління та адміністративне право uk_UA
dc.title Митний режим транзиту uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис