Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Часопис Київського університету права, 2010, № 3 за темою "Теорія та історія держави і права. Філософія права"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Часопис Київського університету права, 2010, № 3 за темою "Теорія та історія держави і права. Філософія права"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Міщук, В.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті досліджуються основні критерії класифікації унітарних держав. Зроблено висновок, що унітарні держави за ступенем централізації державного управління поділяються на централізовані, децентралізовані та відносно ...
 • Горленко, В.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті „Вплив держави на формування українського громадянського суспільства” висвітлюються основні проблемні питання, які постають перед Українським народом і державою на шляху побудови громадянського суспільства, а також ...
 • Грималюк, П.О. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті автором розкриваються теоретичні аспекти та особливості делегованої правотворчості зарубіжних країн, визначено певні тенденції її розвитку, що дає можливість враховувати як позитивний, так і негативний зарубіжний ...
 • Кондратюк, С.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Досліджено діяльність українських парламентарів у сеймі та сенаті міжвоєнної Польщі від кінця 1922 р. до вересня 1939 р. Окреслено організаційні форми і засоби політичного впливу українців у польському парламенті, намагання ...
 • Панов, Д.І. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті розглядаються здобутки В.Б. Антоновича у галузі дослідження українського звичаєвого права. Автор статті встановлює особливості утворення, еволюцію і характерні риси українського звичаєвого права. Ключові слова: ...
 • Богушова, І.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена вивченню діалектичного зв’язку між категоріями «форма», «зміст» та «сутність» держави в контексті вивчення самого поняття «форма держави». У статті автор, зокрема, наголошує на тому, що вказані категорії ...
 • Коритько, Д.Г. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Запропоновано теоретико-правовий аналіз законодавства про державні нагороди України, розглянуто питання практичного вирішення на законодавчому рівні правової регламентації позбавлення державної нагороди, відмови від державної ...
 • Мінка, Т.П. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена проблемам поділу системи права на приватне та публічне. У статті аналізуються наявні наукові теорії розподілу права з використанням різних критеріїв, серед яких автор виокремлює правовий режим, як основа ...
 • Старик, А.М. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Юридична антропологія як нова міждисциплінарна наука має комплексний характер, передбачає вивчення взаємозв’язку юридичної антропології з юриспруденцією, філософією, соціальною антропологією, соціологією і психологією, ...
 • Худояр, Л.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті розглядається зміст принципу рівності, викладений у конституційних проектах ХІХ - початку ХХ ст., що належать перу відомих українських мислителів і політиків Г. Л. Андрузького, М. П. Драгоманова, М. І. Міхновського, ...
 • Качур, В.О. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена дослідженню природних умов обмеження правосуб’єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі. До природних умов, які впливали на обсяг правосуб’єктності, римські юристи відносили стать, вік та здоров’я. ...
 • Николина, К.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті досліджуються питання сутності юридичної процедури як системного явища. Обгрунтована авторська думка щодо стану та тенденцій розвитку наукового дослідження системності юридичних процедур, запропонована класифікація ...
 • Олійник, О.Б. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті розглянуто юридичну риторику в системі правових дисциплін як комплексну міждисциплінарну теоретико-прикладну спеціально-юридичну науку; показано розвиток юридичної риторики як науки про способи доказування, ...
 • Подковенко, Т.О. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена актуальним питанням розвитку філософії права як науки та визначення її місця в системі юридичної освіти. В Україні філософія права перебуває в стані інтенсивного розвитку, що з необхідністю передбачає ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис