Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Нові поліметинові барвники на основі солей фуро[3,2-f]-, фуро[2,3-h]флавілію та 4-метил-фуро[4′,3′]флавілію

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Толмачов, О.І.
dc.contributor.author Кудінова, М.О.
dc.contributor.author Курдюков, В.В.
dc.date.accessioned 2018-08-08T18:00:45Z
dc.date.available 2018-08-08T18:00:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Нові поліметинові барвники на основі солей фуро[3,2-f]-, фуро[2,3-h]флавілію та 4-метил-фуро[4′,3′]флавілію / О.І. Толмачов, М.О. Кудінова, В.В. Курдюков // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 6. — С. 98-104. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.06.098
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/141183
dc.description.abstract Синтезовані симетричні та несиметричні поліметинові барвники на основі солей 2,9-диметил-1,2-ди гідрофуро[3,2-f]-, 4,8-диметил-8,9-дигідрофуро[2,3-h]- та 4-метилфуро[4′,3′]флавілію. Показано, що вплив нових гетероциклічних залишків — ізомерних дигідрофурофлавілієвих систем — на спектри поглинання синтезованих барвників виявляється в більш глибокому забарвленні та більшій інтенсивності поглинання у порівнянні з відповідними 6-, 7- та 4′-метоксизаміщеними та незаміщеними флавілоціанінами. uk_UA
dc.description.abstract Синтезированы симметричные и несимметричные полиметиновые красители на основе солей — 2,9-диметил-1,2-дигидрофуро[3,2-f]-, 4,8-диметил-8,9-дигидрофуро[2,3-h]- и 4-метилфуро[4′,3′]флавилия. Показано, що влияние новых гетероциклических остатков — изомерних дигидрофурофлавилиевых систем — на спектры поглощения синтезированных красителей выражается в батохромном сдвиге полосы поглощения и увеличении интенсивности поглощения по сравнению с соответствующими 6-, 7- и 4′- метоксизамещенными и незамещенными флавилоцианинами. uk_UA
dc.description.abstract Symmetric and non-symmetric polymethine dyes based on 2,9-dimethyl-1,2-dihydrofuro[3,2-f]-, 4,8- dimethyl -8,9 dihydrofuro [2,3-h]- and 4-methylfuro[4′,3′]flavilium salts are synthesized. It is shown that the influence of the new heterocyclic residues — isomeric dihydrofuroflavilium systems — on the absorption spectra of synthesized dyes is expressed in the bathochromic shift of the long-wavelength absorption band and an increase of the absorption intensity in comparison with the corresponding 6-, 7- and 4'-methoxy substituted and unsub. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Хімія uk_UA
dc.title Нові поліметинові барвники на основі солей фуро[3,2-f]-, фуро[2,3-h]флавілію та 4-метил-фуро[4′,3′]флавілію uk_UA
dc.title.alternative Новые полиметиновые красители на основе солей фуро[3,2-f]-, фуро[2,3-h]флавилия и 4-метилфуро[4′,3′]флавилия uk_UA
dc.title.alternative New polymethine dyes from furo[3,2-f]-, furo- [2,3-h]flavilium and 4-methylfuro[4′,3′]flavilium salts uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 547.814.5:541.651


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис